Endoform

Endoform®. Naturalna Matryca Skóry

Endoform® jest naturalną macierzą pozakomórkową (ECM – extracellular matrix) otrzymywaną z tkanek owczego przedżołądka.Ten zaawansowany wyrób medyczny stosowany w leczeniu ran jest czystym niezmodyfikowanym kolagenem, dlatego też zawiera w swoim składzie naturalną strukturę biologiczną powiązanych makrocząsteczek wchodzących w skład macierzy pozakomórkowej ECM takich jak elastyna, fibronektyna, glikozoaminoglikany oraz laminina.

Poprzez aplikację Endoform i obserwację ilości jego fragmentów podczas zmiany opatrunku, możemy wpływać na modulację proteaz w ranie celem skrócenia fazy zapalnej.

Po uwodnieniu przez wysięk lub jałowy roztwór soli fizjologicznej produkt Endoform® Natural Dermal Template przekształca się w elastyczny płat, który z czasem naturalnie wbudowuje się w ranę.

Charakterystyka Endoform®

Endoform® Natural to jedyna w swoim rodzaju macierz pozakomórkowa, przyspieszająca postęp procesu gojenia w fazie zapalnej poprzez:

 • Określenie poziomu proteaz w ranie, co umożliwia optymizację ilości materiału potrzebnego przy powtórnym zakładaniu opatrunku
 • Modulację szerokiego spektrum obecnych w ranie proteaz
 • Dostarczanie naturalnej, nieuszkodzonej struktury macierzy pozakomórkowej oraz potrzebnych do budowy nowej tkanki cząsteczek wtórnych

Endoform® Natural wspomaga gojenie ran we wszystkich fazach procesu:

 • Tworzy naturalny, porowaty szkielet macierzy pozakomórkowej, umożliwiające szybką infiltrację komórek
 • Zawiera 148 istotnych w procesie gojenia cząsteczek wtórnych
 • Można stosować od pierwszego dnia procesu leczenia

Ma znaczącą przewagę nad tradycyjnymi opatrunkami kolagenowymi i zachowuje wszystkie zalety:

 • Wspomaga gojenie się ran ostrych i przewlekłych
 • Dostępny jako opatrunek kolagenowy
 • Powszechnie dostępne dla specjalistów zajmujących się leczeniem ran i pacjentów wymagających leczenia ran od pierwszego dnia

 

ECM - Macierz pozakomórkowa

ECM (Extracellular Matrix) – PODSTAWOWA SIEĆ TKANKOWA

 • Jest to materiał znajdujący się pomiędzy komórkami oraz dookoła nich
 • Najczęściej spotykany pośród innych protein
 • Naturalny szkielet dla tkanek i organów ludzkiego ciała
 • Stanowi platformę dla toczących się wzajemnych, dynamicznych procesów komunikacji między komórkami tkanki

ECM zawiera komponenty kluczowe do zachowania i odtwarzania tkanki

 • Kompleksowa mieszanina strukturalnych, adhezyjnych i kontaktowych molekuł
 • Szereg komponentów współpracujących z komórkami przy rekonstrukcji rany i odbudowie tkanki

Zniszczony lub utracony ECM wymaga uzupełnienia i naprawy

 • W ranach ostrych i przewlekłych ECM ulega zniszczeniu, uszkodzeniu i staje się niezdolny do utrzymywania swoich funkcji
 • Organizm stymuluje wytwarzanie fibroblastów i innych komórek, aby umożliwić odtwarzanie ECM
 • Brak funkcjonalnych sygnałów ze strony komponentów ECM powoduje, że gojenie się rany nie może postępować w prawidłowy sposób

Jak działa Endoform®

Endoform zapewnia postęp gojenia rany we wszystkich czterech fazach:

 • Hemostaza, stan zapalny, proliferacja, przebudowa
 • Wszystkie rany przechodzą przez poszczególne fazy gojenia
 • Rany przewlekłe zatrzymują się na fazie stanu zapalnego

Jak Endoform® wpływa na kolejne etapy gojenia?

 • Działa hemostatycznie, redukuje ilość proteaz, ułatwia proliferację nowych komórek i buduje nową strukturę tkanki
 • Zawarty w Endoformie® kolagen ECM i pozostałe elementy zapewniają benefity w każdej fazie gojenia rany

Endoform® zawiera wiele dodatkowych składników istotnych dla procesu gojenia rany.

Z czego składa się Endoform®:

 • 100%  substytutu przestrzeni międzykomórkowej
 • Zawiera kolagen I i III oraz 148 wtórnych molekuł ważnych dla procesu gojenia
 • Zawiera tylko te składniki, które są pochodnymi naturalnego kolagenu
 • Nie zawiera chemicznie modyfikowanej celulozy

 

Endoform®, a poziom proteaz

Jaka jest rola proteaz w ranie?

W ranach przewlekłych koncentracja proteaz (enzymów proteolitycznych) wzrasta, a ich wysoka koncentracja powoduje  pogorszenie stanu rany.

Przewlekłe rany wykazują zazwyczaj wysoki poziom niektórych metaloinoproteaz macierzy (MMP; na ryc. MMP 1, MMP 8). Te proteazy kolejno degradują natywną macierz zewnątrzkomórkową, opóźniając gojenie się ran.  Opatrunek Endoform®, zawierający kolagen ECM, wykazuje: znaczną redukcję aktywności krytycznych proteaz MMP 1 i MMP 8, jest skuteczniejszy od referencyjnego denaturowanego kolagenu ORC oraz uzupełnia zniszczoną macierz zewnątrzkomórkową.

 

 

Endoform® ma wpływ na wiele rodzajów proteaz:

Proteazy zawierają MMP* i elastazę neutrofilową

Endoform® redukuje ilość proteaz MMP1 i MMP8, i przywraca równowagę środowiska rany

 

 

Endoform® wskazuje na podwyższoną obecność lub stabilizację proteaz w ranie

Jeżeli Endoform® jest niewidoczny w ranie przed jego kolejną aplikacją, wskazuje to na podwyższony poziom proteaz.
Jeżeli jest widoczny, oznacza to, że równowaga ilości proteaz została przywrócona

Nadmierna ilość proteaz

Nieobecność Endoform® po aplikacji wskazuje na rosnącą ilość proteaz w ranie

Stabilizowanie poziomu proteaz

Pozostałości Endoform® wskazują na stabilizowanie się ilości proteaz w ranie

Zrównoważony poziom proteaz

Nienaruszone pozostałości Endoform® w łożysku rany wskazują na przywrócenie równowagi proteaz w ranie, a tym samym jest ona gotowa do przejścia w proliferacyjną fazę gojenia

Publikacje

Supplement to WOUNDS® November 2017

Proaktywne, agresywne i wczesne leczenie ran:
Zmiana strategii rozwinięta przez panel dyskusyjny, zgodna z obecnym stanem wiedzy, dot. zapobieganiu i leczenia ran ostrych i przewlekłych.

Hindawi Publishing Corporation BioMed Research International

Rola komponentów macierzy pozakomórkowej w gojeniu ran skóry.

A Reprint from Surgical Technology International Volume 30

Zastosowanie owczego opatrunku kolagenowego z macierzą pozakomórkową w celu skrócenia czasu zamknięcia rany i redukcji kosztów terapii w Przychodni Centrum Leczenia Ran Amerykańskiego Wojskowego Szpitala dla Weteranów.

Journal of Proteome

Praktyczne spostrzeżenia z zastosowania matrycy kolagenowej z przedżołądka owczego.

Biomaterials 32 (2011)

Ocena ilościowa angiogenezy in vitro i in vivo stymulowanej przez matrycę pozakomórkową z przedżołądka owczego.

International Wound Journal © 2012 Blackwell Publishing

Biomateriał z przedżołądka owczego jako wskaźnik o szerokim spektrum działania dla metaloproteinaz macierzy i elastazy neutrofilowej.

Biomaterials 31 (2010)

Funkcjonalny biomateriał macierzy pozakomórkowej pochodzący z przedżołądka owczego.

Street et al. Journal of Orthopaedic Surgery and Research

Zastosowanie matrycy z przedżołądka owczego poprawia wyniki histologiczne leczenia przyczepu mięśnia skrętnego na modelu szczurzym.

Dowody kliniczne

Endoform w terapii NPWT

Przeszczepy skórne o średniej grubości

Endoform w chirurgii metodą Mohs’a

Endoform w leczeniu odleżyn

Miejscowe oparzenia II-go i III-go stopnia

Leczenie stopy cukrzycowej

Ostre rany chirurgiczne

Owrzodzenia podudzi

Przykłady zastosowania

Pacjent 65 lat, stopa cukrzycowa; efekt działania po 8 tygodniach i 7-miu zmianach opatrunku.

10 m-cy leczenia bez widocznego rezultatu, planowana amputacja (29.09.19)

Widoczna intensywne ziarninowanie i naskórkowanie rany (24.11.19).

Końcowy wygląd po zakończeniu leczenia Endoformem (14.12.19)

Całkowitym wynaskórkowaniu rany (21.06.2020)

Stan pacjenta przed leczeniem – 7 lat bez poprawy.

7 lat leczenia przy stosowaniu rozmaitych technik leczenia; wyraźnie widoczna tkanka martwicza, czarna i rozpływna. Stan po 3-ech tygodniach leczenia, widoczne ziarninowanie rany,  pozostałości opatrunku o żółtym kolorze widoczne na zdjęciu (oznaczone strzałką).

Pacjentka 70 lat, stopa cukrzycowa.

Przed zastosowaniem Endoformu leczona  5 miesięcy bez rezultatu. Amputacja małego palca lewej stopy, planowane dalsze amputacje (26.10.2019). Po oczyszczeniu rany przy pierwszej aplikacji opatrunku zastosowano 3 warstwy Endoformu ze względu na głębokość rany. W procesie leczenia (10.12.2019) widoczny wgajający się Endoform. Końcowy rezultat leczenia po 12 tygodniach (18.01.2020) z całkowitym wynaskórkowaniem rany.

Pacjent 45 lat, po resekcji ropnia mózgu. W leczeniu zastosowano Endoform Antimicrobial

Infekcja, przed leczeniem (01.10.2019)

Rezultat leczenia po 10-ciu tygodniach i 9 zmianach opatrunków (11.12.2019)

Pacjent 64 lat, stopa cukrzycowa, leczony 12 miesięcy bez pożądanego efektu.

Początek leczenia Endoformem (07.03.2020)

Końcowy efekt leczenia po 8 tygodniach. Widoczne całkowite wynaskórkowanie rany (02.05.2020)

Pacjentka 57 lat, pobrano przeszczep skóry pełnej grubości.

Pokryto go przeszczepem pośredniej grubości, który się nie przyjął i doszło do infekcji rany (20.09.2019)

Po oczyszczeniu rany zaopatrzono ją opatrunkiem ze srebrem.

Ponieważ pacjentka wykazywała uczulenie na srebro, na ranę położono Endoform.

Uzyskano całkowite wygojenie i naskórkowanie po 10 tygodniach terapii (03.12.2019)

Aplikacja matrycy skórnej – uwagi praktyczne

Jak stosować endoform:

 • Przed aplikacją należy oczyścić ranę i przepłukać roztworem Microdacyn
 • Dociąć opatrunek do kształtu rany; opatrunek nie powinien wystawać poza jej krawędź. Ułatwia to naskórkowanie i jednocześnie zapobiega przypadkowemu zerwaniu opatrunku z rany.
 • Wykleić ranę fragmentami opatrunku (Ilustracja)
 • Zabezpieczyć warstwę Endoformu opatrunkiem piankowym (wysięk) lub silikonowym przy braku wysięku
 • Przy pierwszej aplikacji zastosować 2 warstwy opatrunku, przy następnych dokładać po jednej warstwie
 • W ranach pełnej grubości o dużym wysięku zastosować 3 warstwy Endoform przy pierwszej aplikacji
 • Pierwszą kontrolę opatrunku przeprowadzić po 3 dniach (72 godzinach) i uzupełnić  oraz nawilżyć opatrunek, jeżeli jest taka konieczność (Ilustracja). Do nawilżania używać wody oczyszczonej lub roztworu Microdacyn.
 • Następne kontrole gojenia się rany przeprowadzamy co 7 dni.Inne:
 • Aktywowany Endoform przypomina martwicę rozpływną, jednak w przeciwieństwie do martwicy rozpływnej Endoform daje się łatwo eradykować z rany.
 • Nie należy zwilżać opatrunku dwuskładnikowymi produktami antyseptycznymi z zawartością surfaktantu – prowadzi to do wypłukania aktywowanego Endoformu z rany.

Dostępne rozmiary

Endoform® Naturalna Matryca Skóry jest dostępny w dwóch rozmiarach pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu:

10 cm x 12,7 cm

5 cm x 5 cm

Materiały do pobrania

Endoform Naturalna Matryca Skóry Broszura

Endoform broszura

IFU - instrukcja użycia

Instrukcja nakładania

instrukcja nakładania (w przypadku rany niezainfekowanej)