Silverlon Lifesaver

Silverlon® Lifesaver. Opatrunki do zabezpieczenia wkłuć cewników i drenów.

Od wieków srebro było używane do usuwania patogenów. Unikalne działanie srebra jonowego sprawia, że jest to idealny czynnik przeciwdrobnoustrojowy w opatrunku. Silverlon uwalnia srebro jonowe w sposób wyraźnie odróżniający go od innych opatrunków, aby zapewnić najwyższy poziom skuteczności w leczeniu dla Ciebie i Twoich pacjentów.

Silverlon LifeSaver jest specjalistycznym opatrunkiem zapobiegającym zakażeniom przebiegającym wzdłuż kanału cewnika. Przez 7 dni uwalnia jony srebra, skutecznie eliminując drobnoustroje, w tym wielolekooporne, zabezpieczając skórę wokół cewnika. Opatrunek wzmocniony warstwą poliestrową z tkaniną nylonową, swoją wysoką skuteczność zawdzięcza zwartości srebra wynoszącej 546mg/100cm². Może być stosowany u wszystkich grup pacjentów, bez ograniczeń wiekowych.

Zawartość i rodzaj srebra

Moc czystego srebra jonowego

Istnieją znaczne różnice między różnymi rodzajami opatrunków na bazie srebra, nie tylko w sposobie uwalniania substancji aktywnej, ale także w rodzajach i ilości stosowanych związków srebra.

W opatrunkach Silverlon zastosowano unikalny proces powlekania srebrem, co umożliwia wykorzystanie znacznie większej ilości czystego srebra jonowego, niż pochodzącego z jakiegokolwiek opatrunku na bazie srebra. Zazwyczaj jest to do 100 razy więcej niż w wiodących opatrunkach impregnowanych i do 5 razy więcej niż w opatrunkach zawierających krystaliczne srebro.

Wysoka zawartość czynnika aktywnego zapewnia duży rezerwuar dostarczanych jonów srebra w opatrunku po nałożeniu na ranę i aktywacji.

Silverlon używa aktywowanego srebra

Srebro nie wykazuje działania przeciwdrobnoustrojowego, jeśli nie jest aktywowane. Opatrunki Silverlon, aktywowane przed aplikacją mają natychmiastowy efekt mikrobójczy.

Jony srebra niszczą patogeny na trzy sposoby. Jest to wiązanie się z receptorem na  ścianie komórkowej i blokada oddychania komórkowego, oraz zablokowanie przyjmowania składników odżywczych przez komórkę. Ponadto jon przenika przez ścianę komórkową, uszkadzając DNA i zapobiegając replikacji.

Po aktywacji, opatrunki Silverlon uwalniają duży rezerwuar jonów srebra, nie powodując jednocześnie przebarwienia skóry pacjenta.

Faza 1

Blokada oddychania komórkowego

Faza 2

Blokada odżywiania komórkowego

Faza 3

Uszkodzenie DNA i zapobieganie replikacji komórki.

Skuteczność mikrobiologiczna

Zlikwiduj MRSA w cztery godziny

Opatrunki Silverlon zapewniają przedłużone i regularne uwalnianie jonów srebra, zdolne do wyeliminowania Pseudomonas aureginosa w czasie do dwóch godzin, a MRSA w ciągu czterech.

Po aktywacji jony srebra uwalniane są z opatrunku, zapewniając natychmiastową aktywność przeciwdrobnoustrojową, a także barierę ochronną przed szerokim spektrum patogenów, w tym MRSA i Pseudomonas aureginosa. Działanie mikrobójcze utrzymuje się przez 7 dni.

W opatrunkach Silverlon zastosowano unikalny proces powlekania srebrem, co umożliwia wykorzystanie znacznie większej ilości czystego srebra jonowego, niż pochodzącego z jakiegokolwiek opatrunku na bazie srebra. Zazwyczaj jest to do 100 razy więcej niż w wiodących srebrowych opatrunkach impregnowanych i do 5 razy więcej, niż w opatrunkach zawierających krystaliczne srebro.

Wysoka zawartość czynnika aktywnego zapewnia duży rezerwuar dostarczanych jonów srebra w opatrunku po nałożeniu na ranę i aktywacji.

 

Redukcja zakażeń odcewnikowych przy użyciu specjalistycznych opatrunków Silverlon® LifeSaver

Zastosowanie nowoczesnych opatrunków nylonowych ze srebrem Slverlon prowadzi do znaczącej redukcji zakażeń, szczególnie w zakresie użycia cewników do wkłuć centralnych, jak i w odniesieniu do innych cewników drenów niezbędnych w zabiegach nowoczesnej chirurgii oraz będących w powszechnym użyciu na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej. Opatrunki Silverlon LifeSaver zabezpieczają cewnik na okres 7 dni, w sposób istotny redukują koszty leczenia infekcji odcewnikowych oraz przyczyniają się do większego komfortu pracy personelu medycznego.

Reduction in Central Line–Associated Bloodstream Infections Correlated With the Introduction of a Novel Silver-Plated Dressing for Central Venous Catheters and Maintained for 6 Years

Zmniejszenie liczby zakażeń krwiobiegu związanych z wkłuciem centralnym, skorelowane z wprowadzeniem innowacyjnego opatrunku ze srebrem do cewników żyły centralnej, stosowanego przez 6 lat.

Opatrunki srebrowe w redukcji zakażeń odcewnikowych przy wkłuciu centralnym.

Zapobieganie infekcjom przy zastosowaniu srebrowych opatrunków kontaktowych przy pompach lewokomorowych.

Dostępne rozmiary Silverlon® Lifesaver

Opatrunki Silverlon® dostępne są w szerokiej gamie rodzajów i rozmiarów.

Opatrunki srebrowe cewnika Silverlon są przeznaczone do zabezpieczenia  cewników dożylnych i mogą być stosowane alternatywnie do pielęgnacji miejsca wkłucia.

Dostępne rozmiary:

IVCD-15 Ø2,5 cm z otworem  Ø1,5 mm
IVCD-40 Ø2,5 cm z otworem  Ø4,0 mm
IVCD-70 Ø2,5 cm z otworem  Ø7,0 mm

 

IVCD-15

IVCD-40

IVCD-70

Inne materiały

Aplikacja Silverlon Lifesaver

Producent: Argentum Medical | 2571 Kaneville Court | Geneva, IL 60134, USA

EC Rep.: Emergo Europe | Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague | Netherlands