Regulamin sklepu Kikgel

Regulamin zakupów w sklepie internetowym kikgel.com.pl

Właściciel sklepu:

KIKGEL Sp. z o.o.
z siedzibą: 97-225 Ujazd, ul. Skłodowskiej 7,
NIP: 773 247 81 24, REGON: 363852064, KRS: 0000604922
Nr rachunku: 72 1750 1295 0000 0000 0564 3619

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „kikgel.com.pl“.
Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

§1

Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym „kikgel.com.pl” (zwaną dalej Nabywcą) może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego „kikgel.sklep.pl” (zwaną dalej Sprzedawcą) jest właściciel Sklepu –  KIKGEL Mirosław Kik

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

 1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.
 2. przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.
 3. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

§ 2

Przedmiot transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego „kikgel.com.pl“.

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego „kikgel.com.pl” wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone przy pomocy poczty elektronicznej.

§3

Składanie zamówień
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Składanie zamówień w sklepie internetowym „kikgel.com.pl” odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie WWW Sklepu, przy opisie danego produktu.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Nabywca składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

§ 4

Realizacja zamówień
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

§ 5

Formy płatności

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 1. gotówką przy odbiorze towaru,
 2. przelewem, za pośrednictwem portalu „platnosci.pl”, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą

§ 6

Paragony, faktury

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny lub faktura.

Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki. W przypadku braku paragonu należy zgłosić to w dniu dostawy pracownikowi firmy kurierskiej, ewentualnie drogą e-mailową na adres Sprzedawcy.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „kikgel.com.pl” do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

§ 7

Dostawa produktu

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym „kikgel.com.pl” realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do 30 dni). W takiej sytuacji Nabywca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Sprzedawca dostarcza zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar/Poczty Polskiej i podawany jest przez pracowników Sprzedawcy przed dostawą towaru do Nabywcy.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej/Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do zaleceń określonych w § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

§ 8

Odstąpienie od umowy

Nabywca, który jest konsumentem może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z towaru kupionego w sklepie internetowym Sprzedawcy) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

Termin czternastodniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu dziesięciodniowego, o którym mowa w ust. 2.
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Konsument może odstąpić od umowy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiot transakcji jest w stanie niezmienionym, nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni.

Przed odesłaniem towaru Konsument poinformuje o tym sklep drogą e-mailową lub telefonicznie.

Odsyłany towar musi być kompletny, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu, wraz z załączonym do niego paragonem albo fakturą. W przeciwnym przypadku towar nie zostanie przyjęty.

Koszty odesłania towaru oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu odsyłanego towaru ponosi Konsument.

Pieniądze za odesłany towar są zwracane przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe w terminie do 14 dni od doręczenia Sprzedawcy odesłanego towaru. Koszt dostawy towaru nie podlega zwrotowi.

Druk odstąpienia od umowy znajduje się na stronie WWW sklepu internetowego Sprzedawcy.

Formularz odstąpienia od umowy

§ 9

Gwarancje

Wszystkie produkty oferowane w sklepie „kikgel.com.pl” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

Zazwyczaj okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły są zaznaczone w opisie produktu.

§ 10

Reklamacje

Gwarancja i rękojmia nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego w chwili odbioru towaru Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.

Krok 1: Nabywca dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki, oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.

Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych), należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z podaniem przyczyny reklamacji.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacji z kurierem dostarczającym przesyłkę spisanym w momencie dostawy towaru, oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, Nabywca świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe Nabywcy są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia w Sklepie Internetowym „kikgel.com.pl”.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, w szczególności w celu wykonania zamówienia, przesyłania informacji handlowych i marketingowych, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Administratorem danych osobowych jest firma KIKGEL
97-225 Ujazd, ul. Skłodowskiej 7, tel. 44 7192340; fax.044 7192839
Adres e-mail do kontaktu: biuro@kikgel.com.pl

Przekazanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia lub finalizacji umowy zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia.

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

§ 12

Informacja handlowa

Nabywca wypełniając formularz rejestracyjny jednocześnie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż wyraża/nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez sklep internetowy „kikgel.sklep.pl” , zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Nabywcy przysługuje prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Twoje zamówienie przekroczyło 200 PLN brutto?  Koszt przesyłki pokrywa firma KIKGEL.