Kontakt

Dane kontaktowe

KIKGEL Sp. z o.o.
ul. Skłodowskiej 7
97-225 Ujazd
NIP: 773-24-78-124
KRS: 0000604922
REGON: 363852064

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00

tel.: 44 719 23 40
fax: 44 719 28 39
e-mail: biuro@kikgel.com.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000604922; NIP: 773-24-78-124; REGON: 363852064