Hydroaid USG

HydroAid®USG. Ultrasound Hydrogel Pad

HydroAid USG stosowany jest w badaniach ultrasonograficznych, gdzie konieczne jest zastosowanie dystansu, by poprawić widoczność płytko położonych struktur lub w miejscach o nieregularnych kształtach i trudnych do badania miejscowego. Dzięki sterylności oraz jednorodnej i miękkiej budowie płata hydrożelu, możliwe jest przeprowadzenie badań ultrasonograficznych w miejscach delikatnych na nacisk, na otwartych ranach, uszkodzonych tkankach, gdzie zastosowanie płynnych hydrożeli często jest niemożliwe.

Właściwości opatrunku HydroAid®USG

Nowoczesna technologia

 • Sterylny płat hydrożelu otrzymywany jest  przy użyciu unikalnej metody sieciowania polimerów za pomocą wiązki elektronów (irradiation cross-linking). Dzięki tej technologii, otrzymujemy sterylny oraz wytrzymały mechanicznie płat hydrożelu o wysokiej zawartości wody – ok. 90% wag. Akustyczna impedancja takiego hydrożelu jest zbliżona do oporu falowego ludzkich tkanek.
  Oporność falowa jest miarą stopnia przechodzenia ultradźwięków przez tkanki i zależy od gęstości ośrodka i prędkości propagacji fali dźwiękowej przez medium.

Precyzyjny obraz przy zredukowanej liczbie artefaktów

 • Stosując hydrożele jako dystans pomiędzy głowicą, a badanym obiektem, otrzymywany jest ostry i precyzyjny obraz znacznie lepszej rozdzielczości ze zredukowana ilością artefaktów (w porównaniu do obrazu z użyciem klasycznego żelu USG).
 • Wiązka ultradźwiękowa przechodząca przez płat hydrożelu ulega znacznemu wzmocnieniu, co bezpośrednio przekłada się na jakość otrzymywanego obrazu USG. Co więcej, zastosowanie unikalnego hydrożelu HydroAid USG umożliwia wykonywanie badań powierzchownych przy użyciu głowic o niższej częstotliwości. Jednym z powodów występowania artefaktów jest występowanie przestrzeni powietrznych pomiędzy głowicą, a badanym obiektem, które z kolei rozpraszają część fal i zakłócają prawidłową emisje obrazu. Zastosowanie HydroAid USG dzięki hydrożelowej strukturze i dobrej adhezji, zmniejsza ilość artefaktów.

Doskonała elastyczność i łatwość aplikacji

 • Ponieważ płat hydrożelu jest elastyczny i miękki, a także dobrze przylega do powierzchni ciała, ułatwia prowadzenie badań na nierównych i delikatnych narządach, których badanie jest często trudne i gdzie bezpośrednie mocniejsze dociśnięcie głowicy jest niemożliwe. Przykładowo, stosując dystans HydroAid USG w trakcie badania na gałce ocznej, siła nacisku głowicy absorbowana jest poprzez hydrożel. HydroAid USG zapewnia także sterylne środowisko, co poprawia bezpieczeństwo i higienę badania.
 • Płat hydrożelu jest wytrzymały mechanicznie. W razie potrzeby można go dociąć nożyczkami czy skalpelem, aby dopasować jego kształt do powierzchni na którą jest aplikowany.

Jednakowa odległość czoła głowicy od badanej powierzchni

 • Nawet podczas badań nierównych powierzchni (np. wyniosłości kostnych), przy zastosowaniu hydrożelu o stałej grubości, możliwe jest otrzymanie jednakowej odległości pomiędzy głowicą, a badanym obiektem (można nakładać kilka warstw hydrożelu, jeden na drugim). W rezultacie otrzymujemy klarowny obraz podczas badań, zwłaszcza badań powierzchownych, mięśniowo-szkieletowych oraz narządów miękkich np. tarczycy

Sterylność

 • HydroAid USG jest wyrobem medycznym sterylizowanym radiacyjnie. Stosując sterylny płat hydrożelu, który dobrze osłania oraz izoluje samą głowicę i który po badaniu jest usuwany w całości bez jego resztek (w przeciwieństwie do płynnych hydrożeli), poprawiamy higienę prowadzonych zabiegów i zmniejszamy ryzyko kontaminacji.
 • Sterylny i stabilny hydrożel umożliwia prowadzenie badań ultrasonograficznych. np. ran oparzeniowych, w celu określenia głębokości uszkodzeń tkanek, czy badań dopplerowskich w obecności owrzodzeń podudzi.

Zastosowanie HydroAid w badaniach USG

Opatrunek HydroAid USG, dzięki swojej zwartej i wytrzymałej mechanicznie hydrożelowej budowie, doskonale przewodzi energię ultradźwięków.

Szczególnie znajduje on zastosowanie podczas badań:

 • powierzchniowo położonych naczyń,
 • ścięgien,
 • stawów,
 • ciemiączek,
 • wyniosłości kostnych,
 • zespołu cieśni nadgarstk,a
 • węzłów chłonnych,
 • tarczycy,
 • powierzchniowo położonych nowotworów piersi,
 • przesłonki nerwu wzrokowego w celu określenia ciśnienia śródczaszkowego.

Obraz tętnicy promieniowej w okolicy nadgarstka. Głowica liniowa o częstotliwości 6-13 Mhz, szerokość czoła głowicy 38mm, aparat SonoSite Edge

Dzięki sterylności płytki hydrożelowej możliwe jest także przeprowadzenie badań ultrasonograficznych na otwartych ranach, uszkodzonych tkankach, gdzie zastosowanie standardowych płynnych hydrożeli jest niemożliwe, na przykład w przypadkach:

 • ran po transplantacji nerek,
 • badań dopplerowskich  naczyń krwionośnych w obecności owrzodzeń,
 • ran oparzeniowych 3-go stopnia w celu określenia głębokości martwicy.

Przykładowe zastosowanie dystansów HydroAid®USG

Badanie zmiany ogniskowej tarczycy (oś długa):

Bez HydroAid USG (6mm).

Z użyciem HydroAid USG (6mm).

Ze względu na zwiększoną jakość obrazowania, granice między tkanką podskórną, a zmianą mogą być wyraźnie zweryfikowane.

Badanie nerwu pośrodkowego – nadgarstek (oś krótka):

Bez HydroAid USG (6mm).

Z użyciem HydroAid USG (6mm).

Z łatwością można uwidocznić struktury położone 1 cm pod skórą (przy użyciu tradycyjnej głowicy liniowej). Dzięki czemu uzyskujemy doskonały obraz płytko położonych struktur nerwowych.

Ganglion (oś krótka):

Bez HydroAid USG (6mm).

Z użyciem HydroAid USG (6mm).

Przy zastosowaniu HydroAid USG granica tkanek jest dużo wyraźniejsza, a liczba artefaktów generowanych przez zmianę nowotworową jest zredukowana. Otrzymany obraz jest klarowniejszy.

Lipoma prawej kończyny górnej (oś długa):

Bez HydroAid USG (6mm).

Z użyciem HydroAid USG (6mm).

Z użyciem HydroAid USG (6mm).

W przeciwieństwie do obrazowania z zastosowaniem standardowego żelu do USG, HydroAid USG zapewnia stałą odległość od badanej zmiany, dzięki czemu można tworzyć stabilne, wyraźne obrazy warstwy skórnej, tłuszczowej oraz lipomy.

Można efektywnie wykorzystać funkcje obrazowania panoramicznego. Dzięki gładkiej powierzchni płata hydrożelowego, w sposób łatwy i skuteczny możemy przeprowadzić głowice wzdłuż badanej struktury. W rezultacie używając HydroAid USG, można korzystać z wyraźnego, pozbawionego artefaktów obrazowania panoramicznego.

Tętnica promieniowa – miażdżyca tętnicy (oś długa):

Bez HydroAid USG (6mm).

Z HydroAid USG (6mm).

Doppler Pulsacyjny (PW Doppler) bez HydroAid USG (6mm).

Doppler Pulsacyjny (PW Doppler) z HydroAid USG (6mm).

Ponieważ HydroAid USG jest miękki, ale jednocześnie wytrzymały mechanicznie, dlatego też zapewnia on możliwość ułożenia głowicy pod odpowiednim kątem, co poprawia jakość obrazowania przepływu krwi.

HydroAid USG ułatwia dostosowanie kątów i bramkowania w naczyniach krwionośnych, dzięki czemu dużo łatwiej jest zobrazować krążenie krwi.

Rozmiary opatrunków

Opatrunki, dostepne są w następujących rozmiarach:

 

 

Rozmiar

1

6cm x 10cm x 3mm

3

Ø 12cm x 6mm

4

Ø 12cm x 10mm

Znaczenie symboli na wyrobach

Kod partii

Oznacza kod partii producenta umożliwiający identyfikację partii lub serii.

Użyć przed

Określa datę przydatności wyrobu medycznego do użycia.

Producent

Określa producenta wyrobu medycznego.

Jednorazowego użytku

Oznacza wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użytku.

Nie sterylizować ponownie

Oznacza wyrób medyczny, którego ponowna sterylizacja jest zabroniona.

Wysterylizowano radiacyjnie

Oznacza wyrób medyczny, który został poddany sterylizacji radiacyjnej.

Przechowywać w suchym miejscu

Oznacza wyroby medyczne, które należy chronić przed wilgocią.

Zakres temperatur magazynowania

Oznacza graniczne wartości temperatur bezpiecznych dla wyrobu medycznego.

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania

Oznacza wyrób medyczny, którego nie należy używać w przypadku uszkodzenia lub otwarcia opakowania.

Dbaj o czystość

Oznacza, że po zużyciu należy opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika by nie zagrażało i nie zaśmiecało środowiska naturalnego.

Znak CE

Oznacza zgodność z europejskimi wymogami technicznymi.

Zapoznaj się z instrukcją użycia

Oznacza, że należy zapoznać się z załączoną instrukcją użycia przed zastosowaniem wyrobu.

Producent: KIKGEL Sp. z o.o.