Microdacyn

Microdacyn®. Rodzina produktów do płukania ran o działaniu antybakteryjnym

Microdacyn® jest wodnym roztworem oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie  autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia.

Roztwór rodników ponadtlenkowych Microdacyn® został szeroko przebadany pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej na: bakterie G(+), G(-), MRSA, VRE, grzyby, wirusy. Jednocześnie przeprowadzane liczne testy biologiczne potwierdzają brak działania cytotoksycznego, uczulającego, drażniącego. Microdacyn® jest bezpieczny również dla gałki ocznej czy jamy ustnej, co świadczy o jego pełnej biozgodności.

Charakterystyka Microdacyn®

Microdacyn® jest roztworem ponadtlenków (superoxidised solution), który łączy wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową z bezpieczeństwem stosowania – brak działania cytotoksycznego dla zdrowych tkanek.

Służy do płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak:

 • Owrzodzenia
 • Odleżyny
 • Rany w przebiegu stopy cukrzycowej
 • Rany oparzeniowe
 • Rany pooperacyjne
 • Owrzodzenia nowotworowe

Microdacyn® posiada następujące właściwości:

 • Szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby)
 • Wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest hipoalergiczny
 • Jest bezpieczny dla zdrowych komórek. Nie są znane jego skutki uboczne
 • Nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich
 • Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgna
 • Nie powoduje uodpornienia bakterii
 • Niweluje nieprzyjemny zapach ran
 • Dopuszczony do stosowania w tarapii podciśnieniowej NPWT
 • Obojętny odczyn pH

Stabilność:

Przed otwarciem stabilność i jałowość produktu Microdacyn® Wound Care są gwarantowane do upływu daty ważności (rok i miesiąc utraty ważności można znaleźć na butelce w formacie: “RRRR MM”). Po otwarciu należy zapisać datę na butelce w części “Date opened” (Data otwarcia). Stabilność i jałowość niezużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Płukanie stopy cukrzycowej

Irygacja ran w trakcie terapii NPWT

Płukanie głębokich ran chirurgicznych

Połączenie Microdacyn Hydrożel i opatrunku Aqua-Gel dobrze rozpuszcza tkankę martwiczą

Maksymalna skuteczność

Roztwór do przemywania ran Microdacyn® wykazuje doskonałe własności przeciwdrobnoustrojowe. Działanie Microdacyn® zostało udowodnione w warunkach klinicznych, w wielu kontrolowanych i randomizowanych badaniach. W badanych przypadkach u 90% pacjentów doszło do wyraźnego wzrostu poziomu granulacji i poprawy otaczającej skóry*. Badania potwierdziły także, że Microdacyn stanowi efektywne rozwiązanie redukujące biofilm bakteryjny (Pseudomonas aeruginosa, E. coli), a  przy regularnym stosowaniu zapobiega ponownemu namnażaniu się mikroorganizmów i niweluje nieprzyjemne zapachy z ran.

Microdacyn posiada także działanie przeciwzapalne. Badania in-vitro wykazały, że 15 min. ekspozycja na roztwór rodników ponadtlenkowych powoduje 90% redukcję wydzielania histaminy przez mastocyty. Microdacyn spowalnia uwalnianie prozapalnych cytokin takich jak TNF-α, IL-6, co umożliwia wzrost aktywności cytokin przeciwzapalnych inicjujących procesy gojenia**.

Wysoka skuteczność antybakteryjna połączona jest z bezpieczeństwem stosowania. Microdacyn to jeden z najbardziej bezpiecznych produktów do płukania ran na rynku.

Po 30 sekundach Microdacyn® niszczy wszystkie bakterie do poziomu 99,99%

MRSA – Staphylococcus aureus

99.9999 %

VRE – Enterococcus faecalis

99.9999 %

Staphylococcus aureus

99.9999 %

Escherichia coli

99.9997 %

Acinetobacter baumanni

99.9999 %

Bacteroides fragilis

99.9999 %

Candida albicans

99.9999 %

Enterobacter aerogene

99.9999 %

Enterococcus faecium

99.9999 %

Haemophilus influenzae

99.9993 %

Klebsiella oxytoca

99.9999 %

Klebsiella pneumoniae

99.9999 %

ROW 7 COL 1

ROW 7 COL 2

ROW 7 COL 3

ROW 7 COL 4

Micrococcus luteus

99.9999 %

Proteus mirabilis

99.9999 %

Staphylococcus epidermidis

99.9998 %

Staphylococcus haemolyticus

99.9999 %

Staphylococcus homins

99.9996 %

Staphylococcus saprophyticus

99.9999 %

Streptococcus pyogenes

99.9999 %

Kategoria Rodzaj mikroorganizów Standard / Metoda Czas ekspozycji (min.) Poziom redukcji obciążenia drobnoustrojami
Pseudomonas aeruginos AOAC Use Dilution /
BS EN 13727:1999
 10 / 15  > 4,7 log / > 5,4 log
Staphylococcus aureus AOAC Use Dilution /
BS EN 13727:1999
 10 / 15  > 4,7 log / > 5,1 log
 Bakterie Salmonella choleraesuis AOAC Use Dilution  10  > 5,7 log
Enterococcus hirae BS EN 13727:1999  15 > 5,0 log
Escherichia coli AOAC Use Dilution 1  > 5,0 log
Szczepy antybiotyko-oporne Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) AOAC Use Dilution 10 > 5,9 log
Vancomycinresistente Enterococcus faecalis (VRE) AOAC Use Dilution 10 > 6,1 log
Prątki Mycobacterium bovis Tuberculocidal Suspension 5 > 6,4 log
Wirusy Human Immunodeficiency Virus type I (HIV-I) acc. U.S. EPA guidelines 10 > 3,7 log
Spory Trichophyton mentagrophytes Fungicidal Use Dilution 10 > 6,3 log
Bacillus atrophaeus BS EN 14347:2002 15 > 6,5 log

Martínez-De Jesús FR, Ramos-De la Medina A, Remes-Troche JM, Armstrong DG, Wu SC, Lázaro Martínez JL, Beneit-Montesinos JV. Efficacy and safety of neutral pH superoxidised solution in severe diabetic foot infections. Int Wound J 2007;doi:10.1111/j.1742-481X.2007.00363.x.

** Medina-Tamayo J., Sanchez-Miranda E., Super-oxidized solution inhibits IgE-antigen-induced degranulation and cytokine release in mast cells, Int. Immunopharmacology, 7(2007)1013-1024

Sterylność i pełna biozgodność’

Dzięki zawartości ponadtlenków Microdacyn® zwalcza mikroorganizmy na drodze naturalnego mechanizmu znanego z układu odpornościowego naszego organizmu. Istotnym składnikiem Microdacyn® jest kwas podchlorawy (HOCl), który odgrywa istotną rolę w naszym wrodzonym układzie immunologicznym. Kwas podchlorawy wytwarzany jest w makrofagach w trakcie fagocytozy jako substancja endogenna, a następnie jest uwalniany. Z tego faktu wynika przewaga nad innymi roztworami do płukania ran i roztworami antyseptycznymi. Dzięki stosowanemu w fagocytozie procesowi działanie Microdacyn® skierowane jest wyłącznie przeciwko mikroorganizmom jednokomórkowym, a nie przeciw wyżej zorganizowanym strukturom komórkowym.

 • Nie są znane żadne działania uboczne Microdacyn® na ludzkie komórki
 • Microdacyn® nie jest cytotoksyczny i uczulający
 • Microdacyn® może być stosowany w ranach głębokich i nie wymaga wypłukiwania

Badania i testy wykonane zgodnie z normami ISO i FDA potwierdzające zgodność biologiczną. 

Wyniki badań do pobrania - wersja orygianlna

Wyniki badań do pobrania - tłumaczenie

Oświadczenie o sterylności

Tłumaczenie oświadczenia o sterylności

Najwyższa tolerancja

Microdacyn® jest wyjątkowo dobrze tolerowany i w standardowym teście HET-CAM (test na błonie kosmówkowo-omoczniowej zarodków kurzych) osiągnął optymalny próg wrażliwości (IT) 1,022 – badanie Prof. dr A. Kramer, październik 2013 r.

Próg wrażliwości (Irritation Threshold – IT) = maksymalnie wyrazista reakcja (krwawienie lub rozpuszczanie lub wykrzepianie) oceniana jest po 5 minutach. 0 = brak reakcji, 1 = lekka reakcja, 2 = reakcja umiarkowana, 3 = silna reakcja. Tworzona jest suma wartości wyników maksymalnych dla trzech CAM. Substancje o współczynniku IT < 2 uchodzą za niedrażniające lub niemal niedrażniające.

Microdacyn po 5 min oddziaływania

Preparat

IT

Reakcje

Microdacyn®

1,022

Brak krwawienia

Polihexanid 0,04 % w roztworze Ringera

 1,32

lub wykrzepiania

Octenidyna (0,05%)

11,8

Krwawienie, cytoliza i wykrzepianie

Microdacyn® obok ran przewlekłych może być stosowany w przypadku odsłoniętych stawów, ścięgien, kości i więzadeł, także do płukania otrzewnej. Microdacyn® można łączyć z urządzeniami NPWT (podciśnieniowa terapia leczenia ran).

Test HET-CAM pozwala przewidzieć drażniące działanie produktu poprzez ocenę jego wpływu na stan naczyń krwionośnych i krwinek błony zalężonego jaja kurzego. Metodologia badań opisana jest w:  The irritation potential of nonthermalatmospheric  pressure plasma in the HET-CAM., Bender C, Matthes R, Kindel E, Kramer A, Lademann J, Weltmann K, Eisenbeiß W, Hübner N.

Oktenidyna 0,05% po 5 min oddziaływania

Jakość potwierdzona badaniami klinicznymi

Microdacyn® doskonale sprawdza się do oczyszczania i płukania ran. Badania kliniczne potwierdzają wpływ na zmniejszenie obciążenia bakteryjnego, intensywności zapachu i zapalenia tkanki łącznej po zastosowaniu roztworu rodników ponadtlenkowych w owrzodzeniach m.in. stopy cukrzycowej. Hydrożele dodatkowo wspomagają procesy autolitycznego oczyszczania ran.

Ponad 4 miliony pacjentów było skutecznie leczonych za pomocą Microdacyn® w 20 krajach Europy, a także w USA, Meksyku, Indiach, Malezji. Microdacyn® (wcześniej Dermacyn®) posiada kilkadziesiąt badań klinicznych, także randomizowanych.

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – 2013 r.   Journal of Wound Care, vol. 22. no 5. EWMA Document 2013, s 32.

“Odour reduction, cellulitis and extent of granulation tissue were significantly better in the group of patients treated with superoxidised water than in controls treated with another topical disinfectant.”

“Wpływ na zmniejszenie intensywności zapachu, zapalenia tkanki łącznej i ziarninę był znacznie lepszy w grupie pacjentów leczonych roztworami rodników ponadtlenkowch niż w grupach kontrolnych leczonych innym miejscowym środkiem dezynfekującym.”

 Rekomendacje USA (2015) Prof. David G. Armstrong

Opierając się na badaniach in vitro roztwory HOCl posiadają podobne działanie antybakteryjne jak znane antyseptyki jednak w przeciwieństwie do nich nie hamują procesów gojenia ran, a wręcz je wspierają.

Zastosowanie kliniczne:

Wysoka skuteczność podchlorynów (Microdacyn®) w połączeniu z bezpieczeństwem stosowania stwarza możliwość zastosowania ich na oddziałach operacyjnych, do płukania jamy otrzewnowej czy klatki piersiowej.

Płukanie otrzewnej 1

Evaluation of intraoperative peritoneal lavage with super-oxidized solution and normal saline in acute peritonitis

Płukanie otrzewnej 2

Comparative Evaluation of Intra-Operative Peritoneal Lavage with Super Oxidized Solution and Normal Saline in Peritonitis Cases; Randomized Controlled Trial

Płukanie otrzewnej 3

Ocena przedoperacyjnego płukania otrzewnej za pomocą roztworu ponadtlenkowego w zapaleniu otrzewnej

Płukanie otrzewnej 4

Jak wynika z przeprowadzonych badań klinicznych, roztwór rodników ponadtlenkowych (ang. Super Oxidized Solution – SOS = Dermacyn / Microdacyn) jest skuteczny i bezpieczny w leczeniu i redukcji powikłań pooperacyjnych,

Badania porównawcze

Dermacyn/Microdacyn w irygacji jam ciała i kontroli infekcji śródoperacyjnej – badanie porównawcze.

Irygacja Dermacynem® (Microdacyn®)

Irygacja Dermacynem® (Microdacyn®), a zmniejszanie ryzyka zakażenia rany po sternotomii

Zmniejszenie obciążenia drobnoustrojami w zapaleniu otrzewnej

A pilot study on microbial load reduction in peritonitis with a neutral pH – super-oxidized solution

Miejscowe stosowanie podchlorynu sodu zmniejsza zapalenie otrzewnej

Topical Mupirocin/Sodium Hypochlorite Reduces Peritonitis and Exit-Site Infection Rates in Children

Supplement to WOUNDS Jan 2006

1 Allie, D USA Super-Oxidized Dermacyn in Lower-Extremity
2 Dalla Paola Italy Super-Oxidized Solution (SOS) Therapy for Infected Diabetic Foot
Ulcers
3 Gutierrez USA The Science behind stable, Super-Oxidized water, Exploring the various
applications of SOW
4 Miranda Mexico Reducing Bacterial Infectious Complications from Burn Wounds

Wyniki leczenia u pacjentów z cukrzycą

Superoxidized Water Improves Wound Care Outcomes in Diabetic Patients by CHERYL M. BONGIOVANNI, PHD
DIABETIC MICROVASCULAR COMPLICATIONS TODAY I MAY/JUNE 2006

Leczenie ran u pacjentów z cukrzycą

Nonsurgical Management of Chronic Wounds in Patients With Diabetes
Cheryl M. Bongiovanni, PhD, RVT, CWS
The Journal for Vascular Ultrasound 30(4):215–218, 2006

Zakażonych owrzodzenia stopy cukrzycowej

Super-Oxidized Solution (SOS) Therapy for lnfected Diabetic Foot Ulcers
Luca Doiła Paola, MD; Enrico Brocco, MD; Antonella Senesi, MD, PhD; Maurizio Merico, MD; Daniele De Vido, MD; Roberta Assaloni, MD; Roberto DaRos, MD
WOUNDS September 2006

Leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej

Treatment of Diabetic Foot Ulcer: An Overview Strategies for Clinical Approach
Luca Dalla Paola and Ezio Faglia
Current Diabetes Reviews, 2006, 2, 431-447

Pooperacyjne leczenie zakażonej stopy cukrzycowej

Clinical Outcomes of Wide Postsurgical Lesions in the Infected Diabetic Foot Managed With 2 Different Local Treatment Regimes Compared Using a Quasi-Experimental Study Design: A Preliminary Communication
Chiara Goretti, Sabrina Mazzurco, Laura Ambrosini Nobili, Silvia Macchiarini, Anna Tedeschi, Francesca Palumbo, Alessia Scatena, Loredana Rizzo, Alberto Piaggesi
LOWER EXTREMITY WOUNDS 6(1);2007 pp. 22-27

Analiza cytotoksyczna leków antyseptycznych

A cytotoxic analysis of antiseptic medication on skin substitutes and autograft
Q. le Duc, M. Breetveld, E. Middelkoop, R.J. Scheper,§ M.M.W. Ulrich and S. Gibbs
Journal Compilation 2007 British Association of Dermatologists • British Journal of Dermatology 2007

Microcyn

Microcyn™: a novel super-oxidized water with neutral pH and disinfectant activity
C. Landa-Solisa, D. Gonza´lez-Espinosaa, B. Guzma´n-Sorianoa, M. Snyderb, G. Reyes-Tera´nc, K. Torresc, A.A. Gutierreza
Journal of Hospital Infection (2005) 61, 291–299

Skuteczność w ciężkich zakażeniach stopy cukrzycowej

Efficacy and safety of neutral pH superoxidised solution in severe diabetic foot infections
Fermı´n R Martı´nez-De Jesu´ s, Antonio Ramos-De la Medina, Jose´ Marı´a Remes-Troche, David G Armstrong, Stephanie C Wu, Jose Luis La´ zaro Martı´nez, Juan V Beneit-Montesinos
2007 Blackwell Publishing Ltd and Medicalhelplines.com Inc • International Wound Journal • doi:10.1111/j.1742-481X.2007.00363.x

Zasada działania

Naturale składniki

Microdacyn® zawiera biokompatybilne związki, które w kontakcie z mikroorganizmami wyzwalają reaktywne formy tlenu (reactive oxygen species) takie jak ponadtlenki, tlen singletowy i wolny tlen mające silne działanie utleniające. Zasada działania Microdacyn® odzwierciedla proces fagocytozy, kiedy to neutrofile (komórki układu odpornościowego) niszczą bakterie atakujące organizm. W trakcie wybuchu tlenowego zachodzi szereg reakcji enzymatycznych, podczas których wytwarzane są ponadtlenki i inne reaktywne formy tlenu w tym także niewielkie stężenia kwasu podchlorawego (HOCl).

Kwas podchlorawy jest naturalnie występującą substancją, która niszczy błonę komórkową bakterii. Roztwór Microdacyn zawiera jedynie 40 ppm (0,004%) HOCl oraz 40 ppm NaOCl (podchlorynu sodu).W przypadku hydrożelu odpowiednio: NaOCl – 60 ppm, HOCl – 60 ppm. Resztę stanowi woda oczyszczona. Dzięki takiej kompozycji posiada on także obojętny odczyn pH. Tak niewielkie stężenia są wystarczające do zniszczenia bakterii, a jednocześnie nie stanowią one zagrożenia dla zdrowych tkanek.

Rozpuszczanie ściany komórkowej

Kwas podchlorawy zawarty w Microdacyn® denaturuje i zwiększa przepuszczalność ściany komórkowej mikroorganizmów, co prowadzi do ich zniszczenia. Komórki naszego organizmu są naturalnie wyposażone w odpowiednie procesy zapobiegające ich uszkodzeniu.

Osmoza – pękanie komórek

Hypotoniczny roztwór Microdacyn® powoduje napływ wody do komórki poprzez uszkodzoną ścianę komórkową. Na skutek działania ciśnienia osmotycznego ściana komórkowa zostaje rozerwana co powoduje całkowitą dezintegrację drobnoustroju. Jest to czysto fizyczne, naturalne zjawisko zapewniające efektywną redukcję obciązenia mikroorganizmami.

Pełna biozgodność i bezpieczeństwo

microdacyn-auge-mund

Microdacyn® jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm. Ogranicza on rozwój drobnoustrojów nie wywołując jednocześnie jakichkolwiek toksycznych czy drażniących reakcji dla zdrowych komórek. Nie jest cytotoksyczny czy uczulujący. Nawet płukanie jamy ustnej lub kontakt z oczami nie prowadzą do podrażnień, co jest potwierdzone odpowiednimi testami.

Oczyszczanie ran

Roztwór do płukania ran Microdacyn® niszczy komórki mikroorganizmów, ułatwia zmiękczenie i mechaniczne usuwanie innych zanieczyszczeń w ranie. Uszkodzone komórki, które masowo występują w przypadku zainfekowanych ran ulegają szybszej demarkacji pod wpływem Microdacyn®. Stosowanie przymoczków z Microdacyn® lub stosowanie hydrożelu wspomaga autolityczne procesy oczyszczania ran oraz stwarza odpowiednie wilgotne środowisko gojenia.

Nowość - Hydrożel

Microdacyn® dostępny jest także w formie amorficznego żelu zamkniętego w butelkach o pojemnościach 60 g, 120 g i 250 g. Każda butelka posiada wygodny aplikator. Żel, dzięki bardziej zwartej konsystencji dłużej utrzymuje się na ranie i poprawia procesy autolitycznego oczyszczania ran.

Hydrożel obok ran przewlekłych takich jak owrzodzenia, odleżyny czy stopa cukrzycowa może być również stosowany na odkrytych kościach, ścięgnach i więzadłach.

By utrzymać dłużej wilgotne środowisko i lepsze uwodnienie tkanek, Mirodacyn® Hydrogel może być pokryty dodatkowo opatrunkiem hydrożelowym Aqua-Gel®.

Zamknięte opakowanie posiada 1,5 roczny okres przydatności do użycia.

Po otworzeniu opakowania hydrożel utrzymuje swoje aktywne działanie przez okres 60 dni, dlatego też może być stosowany wielokrotnie.

Stężenie HOCl oraz NaOCl w hydrożelach jest wyższe jak w roztworach Microdacyn® i wynosi odpowiednio po 60 ppm.

Aplikacja

Aplikacja roztworu

 • Obficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn® i położyć bezpośrednio na ranę
 • Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunku
 • Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przewywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.
 • Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie
 • Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu
 • Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany

Microdacyn® można stosować także bezpośrednio do płukania jamy ustnej, np. u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej w trakcie chemioterapii.

Aplikacja żelu

 • Przed aplikacją żelu należy wypłukać ranę płynem Microdacyn® celem wypłukania zanieczyszczeń
 • UWAGA!! Przed aplikacją żelu należy przekręcić aplikator w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara
 • Hydrożel stosujemy w ranach wymagających autolitycznego oczyszczenia
 • Stosując Microdacyn® Hydrogel warstwę żelu moża przykryć innym opatrunkiem specjalistycznym, np. Aqua-Gel® lub gazą obficie nasączoną Microdacyn® by zapobiec wsiąknięciu żelu w gazę.

Zdjęcia przedstawiają przebieg gojenia się rany podudzia po urazie spowodowanym otwartym złamaniem przy zastosowaniu kombinacji Microdacyn Hydrożel + opatrunek Aqua-Gel.

Data: 13.06.2015

Data: 13.06.2015

Data: 17.06.2015

Data: 09.07.2015

Stabilność:

Przed otwarciem stabilność i jałowość produktu Microdacyn® Wound Care są gwarantowane do upływu daty ważności (rok i miesiąc utraty ważności można znaleźć na butelce w formacie: “RRRR MM”). Po otwarciu należy zapisać datę na butelce w części “Date opened” (Data otwarcia). Stabilność i jałowość niezużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Asortyment

Rodzina produktów Microdacyn®

Firma KIKGEL od ponad dekady jest oficjalnym dystrybutorem na Polskę wyrobów firmy Sonoma Pharmaceuticals  (wcześniej Oculus Innovative Sciences Inc.)  producenta roztworów rodników ponadtlenkowych do odkażania i płukania ran MICRODACYN®. Przy tej okazji producent wprowadza szereg nowych objętości, w tym spray oraz hydrożel oraz linię wyrobów dermatologicznych Epicyn, Pediacyn i GramaDerm.

Oferujemy następujący asortyment linii Microdacyn®:

Nazwa Produktu Pojemność
Kod Produktu
Microdacyn® Roztwór
100 ml SPRAY M100
250 ml SPRAY M250
500 ml M500
990 ml NPWT M990
5 L M5000
Microdacyn® Hydrożel
60 g MH60
120 g MH120
250 g MH250

Inne materiały

Folder Microdacyn

Wpływ roztworów Microdacyn na owrzodzenia