Microdacyn

Microdacyn®. Rodzina produktów do płukania ran o działaniu antybakteryjnym

Microdacyn jest wodnym roztworem oksydantów (super-oxidized solution) o szerokim działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych, takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia.

Roztwór rodników ponadtlenkowych Microdacyn został szeroko przebadany pod kątem aktywności przeciwdrobnoustrojowej na: bakterie G(+), G(-), MRSA, VRE, grzyby, wirusy. Jednocześnie przeprowadzane liczne testy biologiczne potwierdzają brak działania cytotoksycznego, uczulającego, drażniącego. Microdacyn jest bezpieczny również dla gałki ocznej czy jamy ustnej, co świadczy o jego pełnej biozgodności.

Charakterystyka Microdacyn®

Microdacyn jest roztworem ponadtlenków (superoxidised solution), który łączy wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową z bezpieczeństwem stosowania – brak działania cytotoksycznego dla zdrowych tkanek.

Służy do płukania ran ostrych oraz przewlekłych, takich jak:

 • Owrzodzenia
 • Odleżyny
 • Rany w przebiegu stopy cukrzycowej
 • Rany oparzeniowe
 • Rany pooperacyjne
 • Owrzodzenia nowotworowe

Microdacyn posiada następujące właściwości:

 • Szerokie spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej (bakterie, wirusy, zarodniki, grzyby).
 • Wykazuje właściwości przeciwzapalne i jest hipoalergiczny.
 • Jest bezpieczny dla zdrowych komórek  – nie są znane jego skutki uboczne.
 • Nie wymaga wypłukiwania z ran głębokich.
 • Może być stosowany do przepłukiwania ucha zewnętrznego, spojówki oka, tkanek takich więzadła i ścięgna.
 • Nie powoduje uodpornienia bakterii.
 • Niweluje nieprzyjemny zapach ran.
 • Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej NPWT.
 • Obojętny odczyn pH.

Stabilność:

Przed otwarciem, stabilność i jałowość produktu Microdacyn Wound Care są gwarantowane do upływu daty ważności (rok i miesiąc utraty ważności można znaleźć na butelce w formacie: „RRRR MM”). Po otwarciu należy zapisać datę na butelce w części „Date opened” (Data otwarcia). Stabilność i jałowość niezużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Płukanie stopy cukrzycowej

Irygacja ran w trakcie terapii NPWT

Płukanie głębokich ran chirurgicznych

Połączenie Microdacyn Hydrożel i opatrunku Aqua-Gel dobrze rozpuszcza tkankę martwiczą

Maksymalna skuteczność

Roztwór do przemywania ran Microdacyn wykazuje doskonałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Działanie Microdacyn zostało udowodnione w warunkach klinicznych w wielu kontrolowanych i randomizowanych badaniach – u 90% pacjentów doszło tam do wyraźnego wzrostu poziomu granulacji i poprawy otaczającej skóry*. Badania potwierdziły także, iż Microdacyn stanowi efektywne rozwiązanie redukujące biofilm bakteryjny (Pseudomonas aeruginosa, E. coli), a przy regularnym stosowaniu zapobiega ponownemu namnażaniu się mikroorganizmów i niweluje nieprzyjemne zapachy z ran.

Microdacyn posiada także działanie przeciwzapalne. Badania in-vitro wykazały, że 15 min. ekspozycja na roztwór rodników ponadtlenkowych, powoduje 90% redukcję wydzielania histaminy przez mastocyty. Microdacyn spowalnia uwalnianie prozapalnych cytokin, takich jak TNF-α, IL-6, co umożliwia wzrost aktywności cytokin przeciwzapalnych inicjujących procesy gojenia**.

Wysoka skuteczność antybakteryjna połączona jest z bezpieczeństwem stosowania. Microdacyn to jeden z najbardziej bezpiecznych produktów do płukania ran na rynku.

Po 30 sekundach Microdacyn niszczy wszystkie bakterie do poziomu 99,99%

MRSA – Staphylococcus aureus

99.9999 %

VRE – Enterococcus faecalis

99.9999 %

Staphylococcus aureus

99.9999 %

Escherichia coli

99.9997 %

Acinetobacter baumanni

99.9999 %

Bacteroides fragilis

99.9999 %

Candida albicans

99.9999 %

Enterobacter aerogene

99.9999 %

Enterococcus faecium

99.9999 %

Haemophilus influenzae

99.9993 %

Klebsiella oxytoca

99.9999 %

Klebsiella pneumoniae

99.9999 %

ROW 7 COL 1

ROW 7 COL 2

ROW 7 COL 3

ROW 7 COL 4

Micrococcus luteus

99.9999 %

Proteus mirabilis

99.9999 %

Staphylococcus epidermidis

99.9998 %

Staphylococcus haemolyticus

99.9999 %

Staphylococcus homins

99.9996 %

Staphylococcus saprophyticus

99.9999 %

Streptococcus pyogenes

99.9999 %

Kategoria Rodzaj mikroorganizów Standard / Metoda Czas ekspozycji (min.) Poziom redukcji obciążenia drobnoustrojami
Pseudomonas aeruginos AOAC Use Dilution /
BS EN 13727:1999
 10 / 15  > 4,7 log / > 5,4 log
Staphylococcus aureus AOAC Use Dilution /
BS EN 13727:1999
 10 / 15  > 4,7 log / > 5,1 log
 Bakterie Salmonella choleraesuis AOAC Use Dilution  10  > 5,7 log
Enterococcus hirae BS EN 13727:1999  15 > 5,0 log
Escherichia coli AOAC Use Dilution 1  > 5,0 log
Szczepy antybiotyko-oporne Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) AOAC Use Dilution 10 > 5,9 log
Vancomycinresistente Enterococcus faecalis (VRE) AOAC Use Dilution 10 > 6,1 log
Prątki Mycobacterium bovis Tuberculocidal Suspension 5 > 6,4 log
Wirusy Human Immunodeficiency Virus type I (HIV-I) acc. U.S. EPA guidelines 10 > 3,7 log
Spory Trichophyton mentagrophytes Fungicidal Use Dilution 10 > 6,3 log
Bacillus atrophaeus BS EN 14347:2002 15 > 6,5 log

Martínez-De Jesús FR, Ramos-De la Medina A, Remes-Troche JM, Armstrong DG, Wu SC, Lázaro Martínez JL, Beneit-Montesinos JV. Efficacy and safety of neutral pH superoxidised solution in severe diabetic foot infections. Int Wound J 2007;doi:10.1111/j.1742-481X.2007.00363.x.

** Medina-Tamayo J., Sanchez-Miranda E., Super-oxidized solution inhibits IgE-antigen-induced degranulation and cytokine release in mast cells, Int. Immunopharmacology, 7(2007)1013-1024

Sterylność i pełna biozgodność

Dzięki zawartości ponadtlenków Microdacyn zwalcza mikroorganizmy na drodze naturalnego mechanizmu znanego z układu odpornościowego naszego organizmu. Istotnym składnikiem Microdacyn jest kwas podchlorawy (HOCl), który odgrywa istotną rolę w naszym wrodzonym układzie immunologicznym. Kwas podchlorawy wytwarzany jest w makrofagach w trakcie fagocytozy jako substancja endogenna, a następnie jest uwalniany. Z tego faktu wynika przewaga nad innymi roztworami do płukania ran i roztworami antyseptycznymi. Dzięki stosowanemu w fagocytozie procesowi, działanie Microdacyn skierowane jest wyłącznie przeciwko mikroorganizmom jednokomórkowym, a nie przeciw wyżej zorganizowanym strukturom komórkowym.

 • Nie są znane żadne działania uboczne Microdacyn na ludzkie komórki.
 • Microdacyn nie jest cytotoksyczny i uczulający.
 • Microdacyn może być stosowany w ranach głębokich i nie wymaga wypłukiwania.

Badania i testy wykonane zgodnie z normami ISO i FDA potwierdzające zgodność biologiczną. 

Wyniki badań do pobrania - wersja orygianlna

Wyniki badań do pobrania - tłumaczenie

Oświadczenie o sterylności

Tłumaczenie oświadczenia o sterylności

Najwyższa tolerancja

Microdacyn jest wyjątkowo dobrze tolerowany i w standardowym teście HET-CAM (test na błonie kosmówkowo-omoczniowej zarodków kurzych), osiągnął optymalny próg wrażliwości (IT) 1,022 – badanie Prof. dr A. Kramer, październik 2013 r.

Próg wrażliwości (Irritation Threshold – IT) = maksymalnie wyrazista reakcja (krwawienie lub rozpuszczanie lub wykrzepianie) oceniana jest po 5 minutach. 0 = brak reakcji, 1 = lekka reakcja, 2 = reakcja umiarkowana, 3 = silna reakcja. Tworzona jest suma wartości wyników maksymalnych dla trzech CAM. Substancje o współczynniku IT < 2 uchodzą za niedrażniące lub niemal niedrażniące.

Microdacyn po 5 min oddziaływania

Preparat

IT

Reakcje

Microdacyn

1,022

Brak krwawienia

Polihexanid 0,04 % w roztworze Ringera

 1,32

lub wykrzepiania

Octenidyna (0,05%)

11,8

Krwawienie, cytoliza i wykrzepianie

Microdacyn, obok ran przewlekłych, może być stosowany w przypadku odsłoniętych stawów, ścięgien, kości i więzadeł, także do płukania otrzewnej. Microdacyn można łączyć z urządzeniami NPWT (podciśnieniowa terapia leczenia ran).

Test HET-CAM pozwala przewidzieć drażniące działanie produktu poprzez ocenę jego wpływu na stan naczyń krwionośnych i krwinek błony zalężonego jaja kurzego. Metodologia badań opisana jest w:  The irritation potential of nonthermalatmospheric  pressure plasma in the HET-CAM., Bender C, Matthes R, Kindel E, Kramer A, Lademann J, Weltmann K, Eisenbeiß W, Hübner N.

Oktenidyna 0,05% po 5 min oddziaływania

Badania kliniczne

Microdacyn® doskonale sprawdza się do oczyszczania i płukania ran. Badania kliniczne potwierdzają wpływ na zmniejszenie obciążenia bakteryjnego, intensywności zapachu i zapalenia tkanki łącznej po zastosowaniu roztworu rodników ponadtlenkowych w owrzodzeniach m.in. stopy cukrzycowej. Hydrożele dodatkowo wspomagają procesy autolitycznego oczyszczania ran.

Ponad 4 miliony pacjentów było skutecznie leczonych za pomocą Microdacyn w 20 krajach Europy, a także w USA, Meksyku, Indiach, Malezji. Microdacyn (wcześniej Dermacyn) posiada kilkadziesiąt badań klinicznych, także randomizowanych.

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran – 2013 r.   Journal of Wound Care, vol. 22. no 5. EWMA Document 2013, s 32.

„Odour reduction, cellulitis and extent of granulation tissue were significantly better in the group of patients treated with superoxidised water than in controls treated with another topical disinfectant.”

„Wpływ na zmniejszenie intensywności zapachu, zapalenia tkanki łącznej i ziarninę był znacznie lepszy w grupie pacjentów leczonych roztworami rodników ponadtlenkowch niż w grupach kontrolnych leczonych innym miejscowym środkiem dezynfekującym.”

Autorzy podkreślają pozytywne wyniki  stosowania roztworów ponadtlenkowych w leczeniu zainfekowanej stopy cukrzycowej i ran pooperacyjnych, powołując się w bibliografii na dwa randomizowane badania dotyczące preparatu Dermacyn/Microdacyn.
W badaniach wykazano zmniejszenie zapalenia tkanki łącznej wokół ran w porównaniu do grupy kontrolnej leczonej jodem i solą fizjologiczną, a także zdecydowane zmniejszenie intensywności zapachu ran.

Badania, na które powołuje się EWMA w swojej publikacji i które dotyczą Dermacyn/Microdacyn są dostępne poniżej:

1. Efficacy and safety of neutral pH superoxidized solution in severe diabetic foot infections – PDF
2. A Randomized controlled trial to examine the efficacy and safety of a new superoxidized solution for the management of wide postsurgical lesions of the diabetic foot – PDF

 Rekomendacje USA (2015). Prof. David G. Armstrong

Opierając się na badaniach in vitro, roztwory HOCl posiadają podobne działanie antybakteryjne jak znane antyseptyki. Jednak w przeciwieństwie do nich, nie hamują procesów gojenia ran, a wręcz je wspierają.

Konsensus Kramera

Antyseptyka ran nieustannie przechodzi zmiany i aktualizacje wynikające z powstawania coraz skuteczniejszych środków przeciwdrobnoustrojowych. Z tego względu konieczne jest ustalenie dokładnych wskazań do ich zastosowania – zagadnienie to w zaktualizowanym konsensusie dotyczącym antyseptyki poruszył zespół prof. dr. hab. Axela Kramera, publikując najnowsze wytyczne w sprawie antyseptyki.

Konsensus w sprawie antyseptyki prof. dr. hab. Alexa Kramera.

Na podstawie dostępnych źródeł w postaci badań klinicznych oraz badań in vitro, a także własnych analiz, naukowcy wyróżnili dokładny sposób działania poszczególnych środków przeciwdrobnoustrojowych, niepożądane skutki uboczne ich użycia oraz przeciwwskazania do stosowania. Określono także leki przestarzałe, przedstawiając jednocześnie rekomendacje dotyczące tych środków, które są rekomendowane do poszczególnych rodzajów ran. Po dokonaniu oceny cech i dostępnych badań naukowcy podsumowali, że w przypadku płukania otrzewnej lub płukania innych jam z brakiem potencjału drenażowego, a także wtedy, gdy istnieje ryzyko ekspozycji ośrodkowego układu nerwowego, środkiem antyseptycznym z wyboru jest podchloryn.

Na stronie 19 i 20 polskiego przekładu wspomnianego dokumentu, znajduje się Tabela 10. zawierająca podsumowanie wyników badań klinicznych dla antyseptyków do ran i Tabela 13. zawierająca podsumowanie orientacyjnych zaleceń wyboru antyseptyków do ran na podstawie wskazań.

Badania, które przeprowadził zespół prof. Kramera dotyczą składu Microdacyn i są dostępne poniżej:

1. Consensus on Wound Antisepsis: Update 2018 – PDF
2. Konsensus dotyczący antyseptyki ran: Aktualizacja 2018 – PDF

Zastosowanie kliniczne:

Wysoka skuteczność podchlorynów (Microdacyn) w połączeniu z bezpieczeństwem stosowania, stwarza możliwość zastosowania ich na oddziałach operacyjnych, do płukania jamy otrzewnowej czy klatki piersiowej.

Płukanie otrzewnej 1

Evaluation of intraoperative peritoneal lavage with super-oxidized solution and normal saline in acute peritonitis

Płukanie otrzewnej 2

Comparative Evaluation of Intra-Operative Peritoneal Lavage with Super Oxidized Solution and Normal Saline in Peritonitis Cases; Randomized Controlled Trial

Płukanie otrzewnej 3

Ocena przedoperacyjnego płukania otrzewnej za pomocą roztworu ponadtlenkowego w zapaleniu otrzewnej

Płukanie otrzewnej 4

Jak wynika z przeprowadzonych badań klinicznych, roztwór rodników ponadtlenkowych (ang. Super Oxidized Solution – SOS = Dermacyn / Microdacyn) jest skuteczny i bezpieczny w leczeniu i redukcji powikłań pooperacyjnych,

Badania porównawcze

Dermacyn/Microdacyn w irygacji jam ciała i kontroli infekcji śródoperacyjnej – badanie porównawcze.

Irygacja Dermacynem® (Microdacyn®)

Irygacja Dermacynem (Microdacyn), a zmniejszanie ryzyka zakażenia rany po sternotomii

Zmniejszenie obciążenia drobnoustrojami w zapaleniu otrzewnej

A pilot study on microbial load reduction in peritonitis with a neutral pH – super-oxidized solution

Miejscowe stosowanie podchlorynu sodu zmniejsza zapalenie otrzewnej

Topical Mupirocin/Sodium Hypochlorite Reduces Peritonitis and Exit-Site Infection Rates in Children

Supplement to WOUNDS Jan 2006

1 Allie, D USA Super-Oxidized Dermacyn in Lower-Extremity
2 Dalla Paola Italy Super-Oxidized Solution (SOS) Therapy for Infected Diabetic Foot
Ulcers
3 Gutierrez USA The Science behind stable, Super-Oxidized water, Exploring the various
applications of SOW
4 Miranda Mexico Reducing Bacterial Infectious Complications from Burn Wounds

Wyniki leczenia u pacjentów z cukrzycą

Superoxidized Water Improves Wound Care Outcomes in Diabetic Patients by CHERYL M. BONGIOVANNI, PHD
DIABETIC MICROVASCULAR COMPLICATIONS TODAY I MAY/JUNE 2006

Leczenie ran u pacjentów z cukrzycą

Nonsurgical Management of Chronic Wounds in Patients With Diabetes
Cheryl M. Bongiovanni, PhD, RVT, CWS
The Journal for Vascular Ultrasound 30(4):215–218, 2006

Zakażonych owrzodzenia stopy cukrzycowej

Super-Oxidized Solution (SOS) Therapy for lnfected Diabetic Foot Ulcers
Luca Doiła Paola, MD; Enrico Brocco, MD; Antonella Senesi, MD, PhD; Maurizio Merico, MD; Daniele De Vido, MD; Roberta Assaloni, MD; Roberto DaRos, MD
WOUNDS September 2006

Leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej

Treatment of Diabetic Foot Ulcer: An Overview Strategies for Clinical Approach
Luca Dalla Paola and Ezio Faglia
Current Diabetes Reviews, 2006, 2, 431-447

Pooperacyjne leczenie zakażonej stopy cukrzycowej

Clinical Outcomes of Wide Postsurgical Lesions in the Infected Diabetic Foot Managed With 2 Different Local Treatment Regimes Compared Using a Quasi-Experimental Study Design: A Preliminary Communication
Chiara Goretti, Sabrina Mazzurco, Laura Ambrosini Nobili, Silvia Macchiarini, Anna Tedeschi, Francesca Palumbo, Alessia Scatena, Loredana Rizzo, Alberto Piaggesi
LOWER EXTREMITY WOUNDS 6(1);2007 pp. 22-27

Analiza cytotoksyczna leków antyseptycznych

A cytotoxic analysis of antiseptic medication on skin substitutes and autograft
Q. le Duc, M. Breetveld, E. Middelkoop, R.J. Scheper,§ M.M.W. Ulrich and S. Gibbs
Journal Compilation 2007 British Association of Dermatologists • British Journal of Dermatology 2007

Microcyn

Microcyn™: a novel super-oxidized water with neutral pH and disinfectant activity
C. Landa-Solisa, D. Gonza´lez-Espinosaa, B. Guzma´n-Sorianoa, M. Snyderb, G. Reyes-Tera´nc, K. Torresc, A.A. Gutierreza
Journal of Hospital Infection (2005) 61, 291–299

Skuteczność w ciężkich zakażeniach stopy cukrzycowej

Efficacy and safety of neutral pH superoxidised solution in severe diabetic foot infections
Fermı´n R Martı´nez-De Jesu´ s, Antonio Ramos-De la Medina, Jose´ Marı´a Remes-Troche, David G Armstrong, Stephanie C Wu, Jose Luis La´ zaro Martı´nez, Juan V Beneit-Montesinos
2007 Blackwell Publishing Ltd and Medicalhelplines.com Inc • International Wound Journal • doi:10.1111/j.1742-481X.2007.00363.x

Super-oxidized solution inhibits IgE-antigen

Super-oxidized solution inhibits IgE-antigen-induced degranulation and cytokine release in mast cells
J. Medina-Tamayo, E. Sánchez-Miranda, H. Balleza-Tapia, X. Ambriz, M.E. Cid, D. González-Espinosa, A.A. Gutiérrez, C. González-Espinosa,
International Immunopharmacology 7 (2007) 1013–1024

Leczenie zakażonych ran cukrzycowych

TREATING INFECTED DIABETIC WOUNDS WITH SUPEROXIDIZED WATER AS ANTI-SEPTIC AGENT :
A PRELIMINARY EXPERIENCE
Syed Fazle Hadi, Tanwir Khaliq, Nighat Bilal, Imran Sikandar, Muhammad Saaiq, Muhammad Zubair and Sidra Aurangzeb
JCPSP 2007, Vol. 17 (12): 740-743

Wpływ nadtlenkowego roztworu o neutralnym pH na ludzkie fibroblasty skóry in vitro

Effects of pH-neutral, superoxidised solution on human dermal fibroblasts in vitro
Diana Gonzalez-Espinosa, Leafar Perez-Romano, Beatriz Guzman-Soriano, Edmundo Arias, Cheryl M Bongiovanni, Andres A Gutierrez

Porównanie skuteczności z jodem powidonu

Comparative Efficacy and Tolerability of Oxum against Povidone Iodine Topical Application in the Post-caesarean Section Wound Management
Ashok Anand, Department of Obstetrics & Gynaecology,
Grant Medical College & Sir J. J. Group of Hospitals, Byculla, Mumbai – 400 008

Rola w leczeniu stopy cukrzycowej

The role of super oxidized solution in the management of diabetic foot ulcer
Ravi Kumar Chittoria, Mutheeswaraiah Yootla, Leela Mohan Chandra Sekhara Rao Sampatrao and S. Venkat Raman1

Zakażenia jamy ustnej

Comparative Efficacy and Tolerability of Microcyn Superoxidized Solution (Oxum) against Povidone Iodine Application in Orodental Infections
Hemant Dhusia, Professor, Dept. of Dentistry, LTMMC & LTMGH, Sion, Mumbai.
Indian Medical Gazette — FEBRUARY 2008

Głębokie rany oparzeniowe o niepełnej grubości

The clinical efficacy of Dermacyn on deep partial thickness burn wounds
Ning Fanggang, Zhang Guoan, Department of Burn, Jishuitan Hospital, Beijing, 100035

Skuteczność w leczeniu owrzodzeń żylnych

Efficacy and safety of oxum in treatment of the venus ulcer
Satish B Dharap, Geeta S Ghag, K P Kulkarni, Veena Venkatesh
J INDIAN MED ASSSOC, VOL 106, NO 5, May 2008

Zmniejszaniu infekcji rany po sternotomii pośrodkowej

Dermacyn® Irrigation in Reducing Infection of a Median Sternotomy Wound
Abdul Ramzisham Rahman Mohd, MS, Mohd Khairulasri Ghani, MD, Rafl is Ruzairee Awang, MBChB, Joanna Ooi Su Min, MMed, Mohd Zamrin Dimon, MS
Th e Heart Surgery Forum #2009-1162 13 (4), 2010 [Epub August 2010]

Rozległe rany pooperacyjne stopy cukrzycowej

A Randomized Controlled Trial to Examine the Efficacy and Safety of a New Super-Oxidized Solution for the Management of Wide Postsurgical Lesions of the Diabetic Foot
A.Piaggesi MD 1, C. Goretti MD 1, S. Mazzurco DPM 1, C. Tascini MD2, A.Leonildi PhD2, L. Rizzo MD’,A.Tedeschi MDI, G.Gemignani MD2, F. Menichetti MD2, and S. Del Prato MD, PhD
SAGE Publicatlon, 2010 DOI: 10.I I 77/1S347H610361945

Microcyn vs doustna lewoksacyna

An Open-label, Three-arm Pilot Study of the Safety and Efficacy of Topical Microcyn Rx Wound Care versus Oral Levofloxacin versus Combined Therapy for Mild Diabetic Foot Infections
Adam Landsman, DPM, PhD, Peter A. Blume, DPM, Douglas A. Jordan, Jr., DPM, Dean Vayser, DPM§ Andres Gutierrez, MD, PhDjj
November/December 2011 Vol 101 No 6 Journal of the American Podiatric Medical Association

Zapalenie kości i szpiku w stopie cukrzycowej

An Open-label, Three-arm Pilot Study of the Safety and Efficacy of Topical Microcyn Rx Wound Care versus Oral Levofloxacin versus Combined Therapy for Mild Diabetic Foot Infections
Javier Aragón-Sánchez, Jose L. Lázaro-Martínez, Yurena Quintana-Marrero, Irene Sanz-Corbalán, Maria J. Hernández-Herrero and Juan J. Cabrera-Galván
International Journal of Lower Extremity Wounds published online 26 February 2013

Raporty Kliniczne

Leczenie oparzeń 2 i 3 stopnia

Treatment of 2nd & 3rd Degree Burns in 48 Pediatric Patients Without Routine Antibiotics using New “Super-oxidized Water Technology” Microcyn ™ by Rudolfo Ariel Miranda-Altamirano, M.D.1, David Medina-Preciado, M.D., Antonio Mena-Flores, M.D., Barnett L. Cline, M.D.2, and Don Charles Wukasch, M.D.3
Abstract for Submission to Texas Surgical Society April 1-3, 2005, San Antonio, Texas

Zakażone owrzodzenia stopy cukrzycowej

A Prospective, Randomized, Single-Blind, Clinical Investigation of a Neutral pH Superoxidized Water in Patients with Infected Diabetic Foot Ulcers
Dr. Fermin Rafael Martinez-De Jesus
La Clinica del Pie Diabetico Orizaba 198, Colonia Zaragoza Veracruz, Veracruz, Mexico C.P. 91910
November 2003 to March 2004

Zastosowania periodontologiczne Microcyn

Periodontic Applications of Microcyn
Dr. Miguel Angel Flores Martinez
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, U.M.S.N.H.
Morelia Michoacán, México.

Płukanie w leczeniu kanałowym

Super-Oxidized Solution (SOS) irrigation in Root Canal Treatment
Miguel Angel Flores-Martínez1
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, U.M.S.N.H. Morelia Michoacán, México

Badanie porównawcze w łagodnych zakażeniach stopy

An Open Label, Three Arm Study of the Safety and Clinical Efficacy of Topical Wound Care vs. Oral Levofloxacin vs. Combined Therapy for Mild Diabetic Foot Infections
Adam Landsman, DPM, PhD; Division of Podiatric Surgery
Beth Israel Deaconess Medical Center Assistant Professor of Surgery Harvard Medical School Boston, MA

Sesje plakatowe

Rany nóg i ich ratowanie

Dermacyn: A novel superoxidized water facilitates wound healing. Early experience in lower
extremity wounds and limb salvage
David E Allie, MD; Chris J Herbert, RT, R-CIS, Mitchell D Lirtzman, MD; V Antoine Keller, MD; Adam A Allie, MS; Craig M Walker, MD
Cardiovascular Institute of the South, Lafayette, Louisiana
SAWC

Miejscowe leczenie stopy cukrzycowej

Use of Dermacyn, a new antiseptic agent, for the local treatment of Diabetic Foot Ulcers
EWMA Free Paper Session V 55 2005

Wpływ na ludzkie fibroblasty skóry

Effects of pH Neutral, Super-Oxidized Solution On Human Dermal Fibroblasts In VitroGonzález D1, Pérez L, Guzmán B, Arias E, Instituto Nacional de Rehabilitación, México DF, Bongiovanni C, Lake District Hospital, USA, Oregon , Gutiérrez A A, Oculus Innovative Sciences, CA, USA
IWJ

Pooperacyjne zmiany w stopie cukrzycowej

Clinical Outcome of Wide Postsurgical lesions in the Infected Diabetic Foot Managed with 2 different local treatment regimes compared using Quasi Experimental Study Design: A preliminary comm.
FootChiara Goretti, Sabrina Mazzurco, Laura Ambrosini, Silvia Macchiarini, Anna Tedeschi, Francesca Palumbo, Alessia Scatena, Loredana Rizzo, Alberto PiaggesiAzienda PisanaAzienda Ospedaliera Universitaria PisanaU.U.O. Malattie Metaboliche e Diabetologia –Sezione DiabeticoSezione Piede Diabetico
LEW

Miejscowe leczenie zakażonej stopy cukrzycowej

Dermacyn as the Local Treatment for infected Diabetic Foot Wounds a case series
B.T.Monaghan, Podiatry Services Manager and Clinical Lead in Diabetes Belfast City Hospital,
Belfast Health and Social Care Trust.
J.H.Cundell, Lecturer Practioner , University of Ulster/ Belfast City Hospital ,
Belfast Health and Social Care Trust.
ISDF

Rany z dużym obciążeniem biologicznym

Dermacyn Effective in Treatment of chronic Wounds with extensive Bioburden while reducing Local Pain Levels
SAWC 2007

Rola super-utlenianego roztworu w leczeniu ran

The role of Super-Oxidized Solution in Wound Treatment
Ganesh Ramaswami, MD, PhD; Kerri Kerrigan, BSN; Dennis Boysen, MD, FACS
SAWC&WHS April 28-May 01, 2007

Leczenie zakażonych ran przewlekłych

Clinical Results about an antimicrobial solution in the treatment of infected chronic wounds
E.Ricci, S.Astolfi, R.Cassino; Operative Unit of Vulnology , San Luca Clinic, Pecetto (Turin) – Italy
EWMA 2005

Rola w leczeniu stopy cukrzycowej

Role of Neutral pH Superoxidized Water in the healing of Diabetic Foot Ulcers
Amar P.S. Suri, MBBS, CPP
DFU symp. 2007

Leczenie owrzodzeń stopy cukrzycowej

Effect of a Neutral pH Super-Oxidized Solution in the Healing of Diabetic Foot Ulcers
Fernando Uribe M.D. Prof.
Clinica 14 IMSS/Asociación Mexicana de Heridas a.c.
ETRS  & ICAAC 2007

Staphylococcus aureus oporny na metycylinę

Methicilin-resistent Staphylococcus aureus – problem in health care
EWMA 2005

Przepuklina siatkowa

Super-Oxidized water for mesh hernioplasty in glossy contaminated fields. An experimental study.
AHS 2005

Skuteczność przeciwwirusowa

The anti-viral Efficacy of a New Super-Oxidized Solution
ICAAC 2007

Skuteczność antybakteryjna

The anti-bacterial Efficacy of a New Super-Oxidized Solution
ICAAC 2007

Aktywność wobec bakterii

Activity of a pH Neutral Super-Oxidized Solution against Bacteria Selected for Sodium Hypochlorite Resistance.
ICAAC 2007

Działanie przeciwzapalne

Anti-inflammatory effects of an oxychlorine compound in a murine model of passive cutaneous anaphylaxis
WUWHS 2008

Aktywność wobec bakterii

Efficacy and compatibility of combination Therapy with Super-Oxidized Solution and a Skin Substitute for Lower Extremity Wounds
SAWC 2008

Zasada działania

Naturale składniki

Microdacyn zawiera biokompatybilne związki, które w kontakcie z mikroorganizmami wyzwalają reaktywne formy tlenu (reactive oxygen species) takie jak ponadtlenki, tlen singletowy i wolny tlen mające silne działanie utleniające. Zasada działania Microdacyn odzwierciedla proces fagocytozy, kiedy to neutrofile (komórki układu odpornościowego), niszczą bakterie atakujące organizm. W trakcie wybuchu tlenowego zachodzi szereg reakcji enzymatycznych, podczas których wytwarzane są ponadtlenki i inne reaktywne formy tlenu, w tym także niewielkie stężenia kwasu podchlorawego (HOCl).

Kwas podchlorawy jest naturalnie występującą substancją, która niszczy błonę komórkową bakterii. Roztwór Microdacyn zawiera jedynie 40 ppm (0,004%) HOCl oraz 40 ppm NaOCl (podchlorynu sodu).W przypadku hydrożelu odpowiednio: NaOCl – 60 ppm, HOCl – 60 ppm. Resztę stanowi woda oczyszczona. Dzięki takiej kompozycji posiada on także obojętny odczyn pH. Tak niewielkie stężenia są wystarczające do zniszczenia bakterii, a jednocześnie nie stanowią one zagrożenia dla zdrowych tkanek.

Rozpuszczanie ściany komórkowej

Kwas podchlorawy zawarty w Microdacyn denaturuje i zwiększa przepuszczalność ściany komórkowej mikroorganizmów, co prowadzi do ich zniszczenia. Komórki naszego organizmu są naturalnie wyposażone w odpowiednie procesy zapobiegające ich uszkodzeniu.

Osmoza – pękanie komórek

Hypotoniczny roztwór Microdacyn powoduje napływ wody do komórki poprzez uszkodzoną ścianę komórkową. Na skutek działania ciśnienia osmotycznego, ściana komórkowa zostaje rozerwana, co powoduje całkowitą dezintegrację drobnoustroju. Jest to czysto fizyczne, naturalne zjawisko zapewniające efektywną redukcję obciążenia mikroorganizmami.

Pełna biozgodność i bezpieczeństwo

microdacyn-auge-mund

Microdacyn jest bardzo dobrze tolerowany przez organizm. Ogranicza on rozwój drobnoustrojów nie wywołując jednocześnie jakichkolwiek toksycznych czy drażniących reakcji dla zdrowych komórek. Nie jest cytotoksyczny czy uczulający. Nawet płukanie jamy ustnej lub kontakt z oczami nie prowadzą do podrażnień, co jest potwierdzone odpowiednimi testami.

Oczyszczanie ran

Roztwór do płukania ran Microdacyn niszczy komórki mikroorganizmów, ułatwia zmiękczenie i mechaniczne usuwanie innych zanieczyszczeń w ranie. Uszkodzone komórki, które masowo występują w przypadku zainfekowanych ran, ulegają szybszej demarkacji pod wpływem Microdacyn. Stosowanie przymoczków z Microdacyn lub stosowanie hydrożelu, wspomaga autolityczne procesy oczyszczania ran oraz stwarza odpowiednie wilgotne środowisko gojenia.

Nowość – Hydrożel

Microdacyn dostępny jest także w formie amorficznego żelu zamkniętego w butelkach o pojemnościach 60 g, 120 g i 250 g. Każda butelka posiada wygodny aplikator. Żel, dzięki bardziej zwartej konsystencji, dłużej utrzymuje się na ranie i poprawia procesy autolitycznego oczyszczania jej.

Hydrożel, obok ran przewlekłych takich jak owrzodzenia, odleżyny czy stopa cukrzycowa, może być również stosowany na odkrytych kościach, ścięgnach i więzadłach.

By utrzymać dłużej wilgotne środowisko i lepsze uwodnienie tkanek, Mirodacyn Hydrogel może być pokryty dodatkowo opatrunkiem hydrożelowym Aqua-Gel.

Zamknięte opakowanie posiada 1,5 roczny okres przydatności do użycia.

Po otworzeniu opakowania hydrożel utrzymuje swoje aktywne działanie przez okres 60 dni, dlatego też może być stosowany wielokrotnie.

Stężenie HOCl oraz NaOCl w hydrożelach jest wyższe niż w roztworach Microdacyn i wynosi odpowiednio po 60 ppm.

Aplikacja

Aplikacja roztworu:

 • Obficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn i położyć bezpośrednio na ranę.
 • Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunku.
 • Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.
 • Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie.
 • Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu.
 • Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany.

Microdacyn można stosować także bezpośrednio do płukania jamy ustnej, np. u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej w trakcie chemioterapii.

Aplikacja żelu:

 • Przed aplikacją żelu należy wypłukać ranę płynem Microdacyn.
 • UWAGA!! Przed aplikacją żelu należy przekręcić aplikator w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.
 • Hydrożel stosujemy w ranach wymagających autolitycznego oczyszczenia.
 • Stosując Microdacyn Hydrogel warstwę żelu można przykryć innym opatrunkiem specjalistycznym, np. Aqua-Gel lub gazą obficie nasączoną Microdacyn, aby zapobiec wsiąknięciu żelu w gazę.

Zdjęcia przedstawiają przebieg gojenia się rany podudzia po urazie spowodowanym otwartym złamaniem przy zastosowaniu kombinacji Microdacyn Hydrożel + opatrunek Aqua-Gel.

Data: 13.06.2015

Data: 13.06.2015

Data: 17.06.2015

Data: 09.07.2015

Stabilność:

Przed otwarciem, stabilność i jałowość produktu Microdacyn Wound Care są gwarantowane do upływu daty ważności (rok i miesiąc utraty ważności można znaleźć na butelce w formacie: „RRRR MM”). Po otwarciu należy zapisać datę na butelce w części „Date opened” (Data otwarcia). Stabilność i jałowość niezużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu.

Asortyment

Rodzina produktów Microdacyn

Firma KIKGEL od ponad dekady jest oficjalnym dystrybutorem na Polskę wyrobów firmy Sonoma Pharmaceuticals  (wcześniej Oculus Innovative Sciences Inc.) – producenta roztworów rodników ponadtlenkowych do odkażania i płukania ran MICRODACYN. Przy tej okazji producent wprowadza szereg nowych objętości, w tym spray, hydrożel oraz linię wyrobów dermatologicznych Epicyn, Pediacyn i GramaDerm.

Oferujemy następujący asortyment linii Microdacyn:

Nazwa Produktu Pojemność
Kod Produktu
Microdacyn Roztwór
100 ml SPRAY M100
250 ml SPRAY M250
500 ml M500
990 ml NPWT M990
5 L M5000
Microdacyn Hydrożel
60 g MH60
120 g MH120
250 g MH250

Inne materiały

Wpływ roztworów Microdacyn na owrzodzenia

Producent: Oculus Technologies of México S.A. de C.V. | Industria Vidriera No. 81 | Industrial Zapopan Norte Zip Code 45130. | Zapopan, Jalisco, México.

EC Rep.: Sonoma Pharmaceuticals Netherlands B.V. | Boven de Wolfskuil 3C30 | 6049 Roermond | The Netherlands | e-mail: info.europe@sonomapharma.com