Aqua-Gel

Aqua-Gel®. Sterylne opatrunki hydrożelowe

Opatrunki hydrożelowe Aqua-Gel stanowią wodną kompozycję naturalnych oraz syntetycznych polimerów usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Proces radiacyjny zapewnia nie tylko sterylność opatrunku, ale także jego wytrzymałość mechaniczną. Formę użytkową opatrunku stanowi transparentny płat hydrożelu o grubości ok. 3,5 mm (+/- 0,5 mm). Zawartość wody w opatrunku Aqua-Gel wynosi ponad 90%, natomiast polimery wchodzące w jego skład tworzą trójwymiarową, przestrzenną sieć. Tego typu budowa wyróżnia opatrunki hydrożelowe na tle innych opatrunków specjalistycznych i decyduje o ich wyjątkowych cechach: zapewnieniu odpowiedniego poziomu uwodnienia tkanek dzięki właściwościom nawilżającym i jednocześnie absorpcyjnym, działaniu kojącym i uśmierzającym ból, doskonałej elastyczności, pełnej biozgodności.

Zalety gojenia ran w wilgotnym środowisku

Opatrunek Aqua-Gel spełnia założenia koncepcji „wilgotnej terapii ran” zaproponowanej przez George’a Wintera ponad 50 lat temu. Winter przeprowadził badania, gdzie porównywał przebieg gojenia się ran niepełnej grubości skóry pod strupem, z ranami gojonymi pod opatrunkiem okluzyjnym utrzymującym wilgoć. Badania wykazały dwa razy szybsze gojenie się ran w środowisku o odpowiednim poziomie wilgoci. Koncepcję tę kontynuował William Turner. W 1979 roku zaproponował on model „opatrunku idealnego”, którego zadaniem jest zapewnienie wilgotnego środowiska w łożysku rany stymulującego naturalne procesy gojenia. Enzymy biorące udział w autolitycznym oczyszczaniu rany spełnią swoją funkcję jedynie przy dostatecznym jej nawodnieniu. To samo dotyczy peptydów, enzymów, czynników wzrostu i innych molekuł biorących udział w tworzeniu nowej tkanki – mogą one funkcjonować prawidłowo jedynie w wilgotnym środowisku. Zbytnie przesuszenie rany niesie za sobą ryzyko wystąpienia martwicy, a jej mechaniczne oczyszczanie powoduje powiększenie rozmiaru rany.

Zalety gojenia ran w wilgotnym środowisku:

 • Mniejsze odwodnienie rany oraz zatrzymanie procesu obumierania tkanek, co zapewnia odpowiednie warunki dla neutrofili i fibroblastów biorących udział w gojeniu ran.
 • Wspomaganie procesu neowaskularyzacji (angiogenezy).
 • Wspomaganie autolitycznego oczyszczania rany.
 • Wspomaganie reepitelializacji  – sucha powierzchnia blokuje dostęp krwi oraz składników odżywczych do łożyska rany, co stanowi barierę dla migracji komórek oraz opóźnia epitelializację.
 • Zmniejszenie bólu – wilgotne łożysko rany izoluje oraz chroni zakończenia nerwowe.

Po stronie lewej, gdy rana pokryta jest opatrunkiem hydrożelowym utrzymane jest wilgotne środowisko. Po stronie prawej, gdy nie ma hydrożelu powstaje strup i procesy naskórkowania przebiegają dwa razy wolniej.

Właściwości opatrunku Aqua-Gel

 • Utrzymuje optymalne, wilgotne środowisko na powierzchni rany, dzięki czemu procesy epitelializacji ulegają przyspieszeniu.
 • Posiada właściwości absorpcyjne – wydzielina wraz z mikroorganizmami zatrzymywana jest w strukturze hydrożelu.
 • Wspomaga autolityczne oczyszczanie rany z martwych tkanek.
 • Wykazuje dobrą adhezję do rany, lecz bez tendencji do przyklejania się, dzięki czemu zmiana opatrunku jest bezbolesna dla pacjenta.
 • Stanowi barierę dla zakażenia z zewnątrz, jednocześnie jest przepuszczalny dla gazów.
 • Umożliwia łatwe doprowadzanie leków – poprzez iniekcję pod opatrunek lub nasączenie opatrunku w roztworze leku przed zastosowaniem.
 • Jest elastyczny i miękki, jednocześnie wystarczająco mocny, dzięki czemu może być stosowany do pokrywania trudnych do zaopatrzenia powierzchni ciała takich jak stawy, dłonie czy twarz.
 • Przezroczysty płat hydrożelu umożliwia obserwację rany.
 • Likwiduje ból, dając choremu uczucie kojącego działania.
 • Nie powoduje uczuleń, jest niealergizujący.

Płat hydrożelu jest wytrzymały mechanicznie. Tutaj obciążony odważnikiem 500g.

Zastosowanie

 • Oparzenia I, II oraz III stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne).
 • Oparzenia słoneczne.
 • Owrzodzenia.
 • Odleżyny.
 • Inne rany przewlekłe (np. stopa cukrzycowa).
 • Otarcia, stłuczenia, obrzęki.

Opatrunek Aqua-Gel stosowany jest w większości polskich klinik i szpitali od ponad 20 lat. Jest on szczególnie rekomendowany do opatrywania ran o umiarkowanym wysięku, pokrytych martwicą lub znajdujących się w fazie epitelializacji. Aqua-Gel tworzy wilgotne środowisko wspomagające naturalne procesy autolitycznego oczyszczania się rany i przyspieszające namnażanie nowych komórek wzrostu. Opatrunek dobrze przylega do rany, jednak nie przywiera do niej, dzięki czemu zmiana jest bezbolesna dla pacjenta. Aqua-Gel absorbuje wysięk z rany, zatrzymując go wewnątrz swojej struktury wraz z drobnoustrojami. Opatrunek jest elastyczny i łatwy w formowaniu, przez co dobrze przylega również do anatomicznie trudno dostępnych miejsc (twarz, okolice stawów).

Opatrunek Aqua-Gel można mocować przylepcem włókninowym

Aqua-Gel jest przezroczysty, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie procesu gojenia bez konieczności jego zdejmowania. Cecha ta pozwala również na zmniejszenie częstotliwości zmian opatrunku. Ze względu na swoje właściwości, Aqua-Gel sprawdzi się jako opatrunek wtórny w przypadku leków i preparatów stosowanych bezpośrednio na ranę. Unikalna struktura opatrunku jest nieprzepuszczalna dla drobnoustrojów, zachowując jednocześnie przepuszczalność dla tlenu. Wysoka zawartość wody w opatrunku zapewnia właściwości kojące w przypadku oparzeń i obrzęków (np. po zabiegach chirurgicznych). Opatrunek jest całkowicie biokompatybilny i niecytotoksyczny.

Ponieważ Aqua-Gel jest przezroczysty możliwa jest obserwacja rany bez konieczności zdejmowania opatrunku

Oparzenia i otarcia

Oparzenia

Przy oparzeniach bez widocznego, natychmiastowego uszkodzenia skóry, najważniejsze jest ochłodzenie miejsca urazu i jak najszybsze przykrycie całej rany opatrunkiem Aqua-Gel. W ten sposób zapobiega się zaburzeniom procesów fizjologicznych skóry i tworzeniu się pęcherzy. Opatrunek zapewnia właściwą wymianę ciepła i równowagę wilgotności. Stanowi skuteczną barierę przeciwko zakażeniom zewnętrznym.

Powierzchnie uszkodzone działaniem wysokiej temperatury należy jak najszybciej schłodzić zimną wodą przez okres 15 minut, a następnie doraźnie przykryć opatrunkiem Aqua-Gel. Dalsze postępowanie uzależnione jest od głębokości i rozległości oparzenia. Zmiana opatrunku jest łatwa i bezbolesna, ponieważ Aqua-Gel w odróżnieniu od tradycyjnego opatrunku nie przywiera do rany. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu opatrunku, można umieścić na jego zewnętrznej powierzchni warstwę gazy zwilżonej roztworem soli fizjologicznej.

Oparzenia II i III stopnia

Na rany oparzeniowe II i III stopnia należy możliwie szybko nałożyć opatrunek Aqua-Gel i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Opatrunek Aqua-Gel schłodzi miejsce urazu, zmniejszy ból oraz zapewni ochronę przed zakażeniem. Stosowanie opatrunku Aqua-Gel ułatwia usuwanie tkanek martwiczych. Przeciętny czas leczenia opatrunkiem Aqua-Gel jest o połowę krótszy, niż w przypadku stosowania opatrunków tradycyjnych. Opatrunki Aqua-Gel należy stosować do czasu uzyskania suchej powierzchni z widocznym, równomiernie narastającym naskórkiem. W przypadku występowania pęcherzy, należy je usunąć po 1-2 dobach leczenia i kontynuować leczenie opatrunkiem Aqua-Gel.

„Płat hydrożelu okazuje się być bardzo dobrym substytutem dla świńskiej i ludzkiej skóry stosowanej w przypadku oparzeń i ran pokrewnych. Hydrożel wykazywał dobre rezultaty jako tymczasowy opatrunek wykorzystywany na twarzy u oparzonych pacjentów dodatkowo wentylowanych. Opatrunek wspomaga oczyszczanie oparzeń średniej głębokości. Hydrożel nie wywołuje stanów zapalnych oraz ułatwia przygotowanie rany do oczyszczania chirurgicznego. Opatrunek posiada właściwości absorpcyjne, jest dobrze tolerowany przez pacjentów, jego zmiana jest bezbolesna.”

Burd A. Evaluating the use of hydrogel sheet dressings in comprehensive burn wound care. Ostomy Wound Management. 2007;53;3:52-62.

Oparzenia u dzieci występują najczęściej. Opatrunki hydrożelowe są najlepszym wyborem w tego typu urazach.

Oparzenia słoneczne, otarcia

Przy oparzeniach objawiających się rumieniem, miejscową bolesnością bez widocznego uszkodzenia skóry, najważniejsze jest jak najszybsze przykrycie skóry opatrunkiem Aqua-Gel. W ten sposób oparzone miejsce ulega schłodzeniu i zapobiega tworzeniu się pęcherzy. Opatrunek Aqua-Gel zapewnia właściwą wymianę ciepła i równowagę wilgotności, a także stanowi skuteczną barierę przeciwko zakażeniu z zewnątrz. W pierwszych dniach leczenia opatrunek należy zmieniać co 12-24 godziny.

Owrzodzenia

Opatrunek Aqua-Gel utrzymuje wilgotne środowisko na powierzchni owrzodzenia, co zapobiega jego wysychaniu i odkładaniu się włóknika. W ten sposób opatrunek Aqua-Gel pobudza oczyszczanie rany, a następnie ziarninowanie i naskórkowanie na powierzchni owrzodzenia. Opatrunek Aqua-Gel może być stosowany w leczeniu owrzodzeń żylnych łącznie z kompresjoterapią (podkolanówki II stopnia ucisku lub bandaże elastyczne). Stosowanie kompresjoterapii nie wpływa istotnie na chłonność opatrunku. Częstość zmiany opatrunku uzależniona jest od ilości wysięku i wynosi najczęściej 1-3 dni. W przypadku owrzodzeń spowodowanych zaburzeniami ukrwienia tętniczego w przebiegu miażdżycy, nie należy stosować kompresjoterapii. Postępowanie z raną jest analogiczne jak w przypadku owrzodzeń o innej etiologii.

UWAGA

Opatrunek Aqua-Gel nie jest zalecany w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią ropną. W tych sytuacjach konieczne jest chirurgiczne oczyszczenie rany przed rozpoczęciem leczenia Aqua-Gel lub wstępne zastosowanie opatrunków silnie absorpcyjnych (Eclypse), opatrunków z miodem Manuka, bądź preparatu Microdacyn.

Opatrunek Aqua-Gel dzięki swojej hydrożelowej strukturze doskonale uwadnia tkanki martwicze, co znacznie przyspiesza procesy autolitycznego oczyszczania ran. W takich wypadkach można go dodatkowo łączyć ze środkami enzymatycznymi lub Microdacyn Hydrogel.

Odleżyny

Aqua-Gel znajduje zastosowanie w leczeniu odleżyn w różnej fazie gojenia. W przypadku odleżyn z martwicą przyspiesza autolityczne oczyszczanie rany. W przypadku martwicy Aqua-Gel może stanowić opatrunek wtórny dla preparatów enzymatycznych, bakteriobójczych i płynnych hydrożeli umieszczanych bezpośrednio na ranę (np. Microdacyn Hydrogel). W tej sytuacji wskazane jest utrzymywanie opatrunku na ranie nie dłużej niż jedną dobę. W przypadku ran odleżynowych oczyszczonych z martwicy i odleżynach powierzchownych nie przekraczających pełnej grubości skóry, postępowanie jest analogiczne jak przy leczeniu owrzodzeń.

UWAGA

Opatrunek Aqua-Gel nie jest zalecany w przypadku ran z dużą ilością rozmiękającej martwicy, z cechami zakażenia, z dużą ilością wysięku, z treścią ropną. W tych sytuacjach konieczne jest chirurgiczne oczyszczenie rany przed rozpoczęciem leczenia Aqua-Gel lub wstępne zastosowanie opatrunków silnie absorpcyjnych (Eclypse), opatrunków z miodem Manuka, bądź preparatu Microdacyn.

Sposób aplikacji

Aqua-Gel umieszcza się dowolną stroną na powierzchni rany. Należy stosować opatrunki o wielkości odpowiadającej rozmiarom rany. Opatrunek należy zabezpieczyć przylepcem włókninowym, folią adhezyjną Vellafilm lub bandażem elastycznym. Aqua-Gel może być stosowany w kompresjoterapii w przypadku owrzodzeń żylnych.

Sposób aplikacji opatrunku:

 1. Rozerwij torebkę i wyjmij foremkę z opatrunkiem.
 2. Trzymając za cienką folię oraz wystający materiał włókninowy wyjmij hydrożel z foremki.
 3. Nałóż na ranę i zdejmij cienką folię przykrywającą opatrunek.
 4. Umocuj opatrunek za pomocą przylepca włókninowego, folii poliuretanowej lub bandaża.

Zmiana opatrunku

W przypadku powierzchownych ran o małym wysięku, możliwe jest wydłużenie czasu pozostawania na ranie. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu opatrunku, można umieścić na jego zewnętrznej powierzchni warstwę gazy zwilżonej roztworem soli fizjologicznej (lub położyć dwa opatrunki jeden na drugim) i umocować za pomocą folii poliuretanowej.

W sytuacji, gdy doszło już do wysuszenia opatrunku należy pokryć go kompresami z gazy namoczonej solą fizjologiczną, co spowoduje jego spęcznienie i ułatwi zdejmowanie z rany.

Przy zmianie opatrunku Aqua-Gel należy przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej lub preparatem przeznaczonym do dekontaminacji ran np. płynem Microdacyn.

Opatrunki należy zmieniać w zależności od rodzaju rany co 24 – 72 godziny.

Aqua-Gel na owrzodzeniu i 3 dni później przy stosowaniu kompresjoterapii. Hydrożel zaabsorbował wysięk z rany i utrzymuje wilgotne środowisko tylko w jej obrębie

Rozmiary opatrunków

Opatrunki, dostepne są w następujących rozmiarach:

Rozmiar

1

Ø 5 cm

2

Ø 6,5 cm

3

owal (5,5 x 11 cm)

4

6 x 12 cm – refundacja

5

10 x 12 cm – refundacja

6

12 x 12 cm – refundacja

7

12 x 24 cm – refundacja

8

22 x 28 cm

9

Zestaw Pierwsza Pomoc (3 opatrunki: Ø 6,5cm, owal, 10×10cm plus materiał przylepny)

maska

Produkujemy także opatrunki hydrożelowe w formie maseczki na twarz

pierwsza-pomoc-nieb

Zestaw Pierwsza Pomoc zawiera 3 opatrunki różnej wielkości.
Obowiązkowy zestaw w każdej apteczce.

Refundacja

Opatrunki Aqua-Gel znajdują się na Liście Leków Refundowanych i mogą być przepisywane na receptę z częściową odpłatnością: 30% poziom odpłatności przysługuje w leczeniu ran przewlekłych,  a dla chorych z Epidermolysis Bullosa (pęcherzyca), opatrunki wydawane są  w aptece bezpłatnie.

Oznaczenie opatrunku

Cena w aptece z receptą

Aqua-Gel 6 x 12 cm

2,43 zł/szt.

Aqua-Gel 10 x 12 cm

2,93 zł/szt.

Aqua-Gel 12 x 12 cm

3,33 zł/szt.

Aqua-Gel 12 x 24 cm

5,61 zł/szt.

Inne materiały

Sposób użycia

Badania kliniczne nad zastosowaniem opatrunków hydrożelowych w leczeniu oparzeń

Wyniki badań klinicznych

Raport WAM

Aesthetica nr 3 2019

Opatrunki hydrożelowe w leczeniu owrzodzeń – opis przypadków.

Znaczenie symboli na wyrobach

Kod partii

Oznacza kod partii producenta umożliwiający identyfikację partii lub serii.

Użyć przed

Określa datę przydatności wyrobu medycznego do użycia.

Producent

Określa producenta wyrobu medycznego.

Jednorazowego użytku

Oznacza wyrób medyczny przeznaczony do jednorazowego użytku.

Nie sterylizować ponownie

Oznacza wyrób medyczny, którego ponowna sterylizacja jest zabroniona.

Wysterylizowano radiacyjnie

Oznacza wyrób medyczny, który został poddany sterylizacji radiacyjnej.

Przechowywać w suchym miejscu

Oznacza wyroby medyczne, które należy chronić przed wilgocią.

Zakres temperatur magazynowania

Oznacza graniczne wartości temperatur bezpiecznych dla wyrobu medycznego.

Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania

Oznacza wyrób medyczny, którego nie należy używać w przypadku uszkodzenia lub otwarcia opakowania.

Dbaj o czystość

Oznacza, że po zużyciu należy opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika by nie zagrażało i nie zaśmiecało środowiska naturalnego.

Znak CE

Oznacza zgodność z europejskimi wymogami technicznymi.

Zapoznaj się z instrukcją użycia

Oznacza, że należy zapoznać się z załączoną instrukcją użycia przed zastosowaniem wyrobu.

Producent: KIKGEL Sp. z o.o.