Projekty EU

Realizowane projekty przez KIKGEL sp. z o.o.

„Internacjonalizacja firmy KIKGEL poprzez udział w targach i misjach międzynarodowych”.

Dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem głównym projektu jest promocja produktów firmy KIKGEL – opatrunków hydrożelowych (w postaci marek produktowych NEOHEAL, BURNTEC, HYDROAID/SWISS THERAPY) na rynku światowym, jak również promocja Marki Polskiej.

Projekt polega na uczestnictwie firmy KIKGEL w targach oraz misjach międzynarodowych na terenie całego świata.

Wartość całkowita projektu: 750 852,00 zł
Wartość dofinansowania: 462 675,00